Μοίρες https://www.booked.net
+17°C

Σφοδρές οι αντιδράσεις για το νομοσχέδιο Γεωργιάδη για τις λαϊκές αγορές

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:
Σφοδρές οι αντιδράσεις για το νομοσχέδιο Γεωργιάδη για τις λαϊκές αγορές

Θύελλα αντιδράσεων έχει προκαλέσει το προσχέδιο που διέρρευσε το Υπουργείο Ανάπτυξης για τις λαϊκές αγορές, αφού ουσιαστικά ανοίγει το παράθυρο για τους ιδιώτες στη διαχείριση των λαϊκών αγορών και τις εταιρίες, δίνοντας στις τελευταίες τη δυνατότητα να καταλάβουν θέσεις εντός των χώρων της λαϊκής.

Χάσμα απόψεων χαρακτηρίζει τις δύο πλευρές, όπως διαπιστώθηκε και κατά τη χθεσινή τηλεδιάσκεψη μεταξύ του προέδρου της Ομοσπονδίας Παραγωγών, Βασίλειου Μακρίδη, του προέδρου της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών, Άγγελου Δερετζή, του υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Άδωνη Γεωργιάδη και του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή Παναγιώτη Σταμπουλίδη.


Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Παραγωγών Λαϊκών Αγορών, Βασίλειος Μακρίδης.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση των δύο ομοσπονδιών, «στη διάρκεια της συνομιλίας διαπιστώθηκε το ότι δεν υπάρχει περιθώριο συνεννόησης μεταξύ των δύο πλευρών. Ειδικότερα η Κυβέρνηση δια των εκπροσώπων της δηλώνει μεν ότι το σχέδιο νόμου δεν είναι το οριστικό. Πλην όμως δεν το αποσύρει, ενώ επιμένει και σε βασικές διατάξεις του.

Οι δύο Πρόεδροι των Ομοσπονδιών ανέφεραν ότι το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου δεν αποτελεί βάση συζήτησης. Παράλληλα κατατέθηκε σήμερα από κοινού πρόταση όλων των Ομοσπονδιών της Χώρας.

Πλέον είναι στα χέρια της Κυβέρνησης, ώστε να τα αξιολογήσει. Άμεσα θα υπάρξει συνεδρίαση και συνεννόηση μεταξύ των Ομοσπονδιών και των Σωματείων του χώρου για να καθοριστεί η στάση τους.

Τέλος τονίζουμε προς όλους τους συναδέλφους ότι θα πρέπει να είναι έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο, αφού οι στιγμές είναι κρίσιμες. Το εργασιακό μας μέλλον βρίσκεται προς αμφισβήτηση.»

Η πρόταση των δύο ομοσπονδιών

ΑΡΘΡΟ 1

1. Ιδρύονται δύο Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Ταμείο Λαϊκών Αγορών Αττικής» και «Ταμείο Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης», τα οποία εποπτεύονται από την Περιφέρεια Αττικής και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αντίστοιχα. Το ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Ταμείο Λαϊκών Αγορών Αττικής» έχει ως έδρα την Αθήνα με δικαιοδοσία τις λαϊκές αγορές και τους δήμους που γεωγραφικά ανήκουν στην Περιφέρεια Αττικής και το ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Ταμείο Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης» έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη με δικαιοδοσία τις λαϊκές αγορές της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Λαϊκών Αγορών, Άγγελος Δερετζής.

2. Σκοπός των Ταμείων είναι η μέριμνα για την εύρυθμη λειτουργία των λαϊκών αγορών και των βιολογικών λαϊκών αγορών που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του, η υποβολή προτάσεων για τη χωροθέτηση ή την επέκταση των υφιστάμενων λαϊκών αγορών, η υποβολή προτάσεων για τη δημιουργία νέων λαϊκών αγορών του κ.Περιφερειάρχη Αττικής ή του κ.Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας αντίστοιχα και ύστερα από γνώμη του οικείου Δήμου και της αρμόδιας Διεύθυνσης Τροχαίας, η διασφάλιση των όρων και προϋποθέσεων για την επωφελέστερη για τους καταναλωτές λειτουργίας τους, ο έλεγχος των συμμετεχόντων επαγγελματιών και παραγωγών πωλητών στις λαϊκές αγορές αλλά και των όρων λειτουργίας εκάστης λαϊκής αγοράς, η διαγράμμιση των λαϊκών αγορών, των θέσεων αυτών και η τοποθέτηση των πωλητών (επαγγελματιών και παρααγωγών) στις αντίστοιχες θέσεις, καθώς και η τήρηση και σωστή εφαρμογή των εκάστοτε λαμβανομένων μέτρων για την προστασία των προϊόντων.

ΑΡΘΡΟ 2

Το νομικά πρόσωπα της πρώτης διοικούνται από 15μελή Διοικητικά Συμβούλια και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τα οποία ορίζονται και παύονται αζημίως με απόφαση του αρμόδιου Περιφερειακού Συμβουλίου ως εξής:

1. Τον Πρόεδρο, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του αρμόδιου Περιφερειακού Συμβουλίου. Οι ιδιότητες του Προέδρου και του Διευθύνοντα Συμβούλου μπορούν να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.

2. Πέντε εκπροσώπους – περιφερειακούς συμβούλους της Περιφέρειας Αττικής για την Αττική ή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για τη Θεσσαλονίκη, εκ των οποίων οι δύο από το σύνολο της μειοψηφίας.

3. Έναν εκπρόσωπο του Δήμου Αθηναίων για την Αττική ή του Δήμου Θεσσαλονίκης για τη Θεσσαλονίκη.

4. Έξι (6) εκπροσώπους των Ομοσπονδιών πωλητών, από τους οποίους τρεις (3) είναι παραγωγοί πωλητές και τρεις (3) είναι επαγγελματίες πωλητές για την Αττική, με κριτήρια όπως ο αριθμός των παραγωγών και επαγγελματιών που οι Ομοσπονδίες εκπροσωπούν και η κάλυψη κατά το δυνατό ευρύτερης χωρικής έκτασης δραστηριοποίησης. Από τους έξι (6) εκπροσώπους των Ομοσπονδιών πωλητών, οι δύο (2), ένας παραγωγός και ένας επαγγελματίας πωλητής, προέρχονται από σωματεία που εδρεύουν στις Περιφερειακές Ενότητες Ανατολικής, Δυτικής Αττικής και Νήσων.

5. Τρεις παραγωγούς πωλητές εκπροσώπους της Ομοσπονδίας που αντιπροσωπεύει τους περισσότερους παραγωγούς πωλητές για τη Θεσσαλονίκη.

6.Τρεις επαγγελματίες πωλητές εκπροσώπους της Ομοσπονδίας που αντιπροσωπεύει τους περισσότερους επαγγελματίες πωλητές για τη Θεσσαλονίκη.

7. Έναν εκπρόσωπο του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων.

8. Έναν εκπρόσωπο της Ελληνικής Αστυνομίας από την οικεία Αστυνομική Διεύθυνση.

Η θητεία του συμβουλίου θα είναι διετής. Τον Πρόεδρο, απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει, ο Διευθύνων Σύμβουλος. Σε περίπτωση που οι ιδιότητες του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο, ο Πρόεδρος με απόφασή του ορίζει το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που τον αναπληρώνει. Στο συμβούλιο συμμετέχει ως εισηγητής χωρίς δικαίωμα ψήφου ο εκάστοτε Γενικός Διευθυντής τους. Χρέη Γραμματέα θα εκτελεί υπάλληλος της Επιτροπής που ορίζεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α) δίνει τις γενικές κατευθύνσεις, ασκεί τον έλεγχο επί των εργασιών του Ταμείου και εκδίδει τις άδειες των πωλητών λαϊκών αγορών

β) εισηγείται στο αρμόδιο Όργανο ανάλογα με το πλαίσιο της αρμοδιότητας του καθενός, κάθε πρόσφορο μέτρο για την αποτελεσματική οργάνωση και λειτουργία των αγορών και υποβάλει προτάσεις στον Περιφερειάρχη ή στον αρμόδιο Δήμαρχο ή όπου άλλου προβλέπεται για την χωροθέτηση των λαϊκών αγορών

γ) αποφασίζει για θέματα εύρθμης λειτουργίας και εσωτερικής οργάνωσης του Ταμείου

δ) επιβάλει διοικητικές κυρώσεις στους πωλητές λαϊκών αγορών, σε περιπτώσεις παράβασης των κείμενων διατάξεων

ε) αποφασίζει για θέματα λειτουργίας, οργάνωσης και ελέγχου των λαϊκών αγορών, ατα οποία περιλαμβάνεται και η τήρηση του μητρώου αδειούχων πωλητών, επαγγελματιών και παραγωγών.

στ) αναθέτει στις υπηρεσίες του Ταμείου την άσκηση των αρμοδιοτήτων του κατά την κρίση του και κατά περίπτωση.

ζ) αποφασίζει για την παραγματοποίηση ερευνών, σεμιναριών, διαφημιστικών και επικοινωνιακών ενεργειών και γενικότερα προβαίνει σε κάθε δραστηριότητα για την επίτευξη των στόχων του.

η) γνωμοδοτεί για τον αριθμό και το είδος των χορηγούμενων αδειών επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών

θ) συντάσσει, τροποποιεί και εγκρίνει κατά περίπτωση τον ετήσιο προϋπολογισμό και τον οικονομικό απολογισμό.

Η λειτουργία του συμβουλίου του Ταμείου διέπεται από τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

Με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής για το Ταμείο Λαϊκών Αγορών Αττικής και του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το Ταμείο Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης θα καθοριστούν η διάρθρωση και οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών του κάθε Ταμείου καθώς και η σύσταση των θέσεων του τακτικού προσωπικού του.

Κατά την έναρξη λειτουργίας του Ταμείου θα μεταβιβαστούν σε αυτή και θα αποτελέσουν περιουσιακό του στοιχείο τα ταμειακά διαθέσιμα που βρίσκονται σήμερα στην Περιφέρεια Αττικής και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και στους μέχρι πρότινος αρμόδιους κατά τόπους Δήμους και αποτελούν έσοδα από το εισπραχθέν μέχρι την ημέρα δημοσίευσης του παρόντος Νόμου ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους που έχουν καταβάλει οι πωλητές, επαγγελματίες και παραγωγοί, των λαϊκών αγορών.

ΑΡΘΡΟ 3

1. Το «Ταμείο Λαϊκών Αγορών Αττικής» και το «Ταμείο Λαϊκών Αγορών Κεντρικής Μακεδονίας» αποτελούν ειδικό και καθολικό διάδοχο όλων των δικαιώματων και υποχρεώσεων που είχαν μεταβιβασθεί στην Περιφέρεια Αττικής και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αντιστοίχως, και αφορούν στις λαϊκές αγορές καθώς και των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που είχαν μεταβιβασθεί στους Δήμους των ως άνω Περιφερειών και αφορούν στις λαϊκές αγορές.

2. Περιέρχονται στα ως άνω ΝΠΙΔ τα πάσης φύσεως δικαιώματα και υποχρεώσεις που μεταφέρθηκαν με το άρθρο 21 του 4264/2014 (Α΄ 118) στην Περιφέρεια Αττικής και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και ανήκαν στο ν.π.δ.δ. «Οργανισμός Λαϊκών Αγορών Αττικής», καθώς και το ν.π.δ.δ. «Οργανισμός Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης» αντίστοιχα μέχρι την κατάργησή τους.

Ειδικότερα, στα Ταμεία περιέρχονται τα κάτωθι δικαιώματα και υποχρεώσεις:

α. Οι πόροι, απαιτήσεις, υποχρεώσεις και πάσης φύσεως έννομες σχέσεις που μεταφέρθηκαν με το άρθρο 21 του 4264/2014 (Α΄ 118) στην Περιφέρεια Αττικής και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αντίστοιχα, μεταφέρονται στα Ταμεία του προηγούμενου, τα οποία καθίστανται καθολικοί και ειδικοί διάδοχοι και συνεχίζουν τις εκκρεμείς δίκες, χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη διατύπωση για τη συνέχισή τους.

β. Έργα, δράσεις και προγράμματα, συγχρηματοδοτούμενα ή χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους Διεθνείς Οργανισμούς ή εθνικούς πόρους, τα οποία είχαν μεταφερθεί με βάση το άρθρο 21 του 4264/2014 (Α΄ 118) και υλοποιούνται από τις ως άνω Περιφέρειες, καθώς και εκκρεμείς διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης συμβάσεων έργων, προμηθειών και παροχής υπηρεσιών που σχετίζονται με τις μεταφερόμενες αρμοδιότητες συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από τα δύο Ταμεία κατά περίπτωση.

γ. Η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί της ακίνητης περιουσίας των ως άνω καταργηθέντων Οργανισμών που μεταφέρθηκε με το προρρηθέν άρθρο περιέρχονται αυτοδικαίως, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα στα Ταμεία κατά περίπτωση, με την επιφύλαξη των διατάξεων περί δωρεών, κληρονομιών και κληροδοσιών, καθώς και των διατυπώσεων που απαιτούνται από τις σχετικές διατάξεις για τους εμπράγματους δικαιούχους κτηματολογικών εγγραφών. Για την παραπάνω μεταβίβαση δεν οφείλεται φόρος, εισφορά ή τέλος υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου. Η αποκλειστική χρήση, αξιοποίηση, εκμετάλλευση και διαχείρισή τους και όλες εν γένει οι εξουσίες των εν λόγω δικαιωμάτων ανήκουν αντίστοιχα στο Ταμείo Λαϊκών Αγορών Αττικής και στο Ταμείο Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης, που έχουν στο εξής και την ευθύνη για τη διαφύλαξη και τη διαχείριση του υπάρχοντος αρχείου σχετικά με τα εν λόγω δικαιώματα, το οποίο θα παραδοθεί κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο …… του παρόντος άρθρου.

δ. Η κινητή περιουσία των καταργηθέντων Οργανισμών που μεταφέρθηκε στις Περιφέρειες του άρθρου…. περιέρχεται αυτοδικαίως στο Ταμείο Λαϊκών Αγορών Αττικής και στο Ταμείο Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης αντιστοίχως, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα αντιστοίχως με την επιφύλαξη των διατυπώσεων που απαιτούνται από τις σχετικές διατάξεις για τους δικαιούχους τραπεζικών λογαριασμών.

3. Τα απογραφέντα με τις με αριθμό 18495/17-2-2015 (ΦΕΚ Β΄265) και 18504/17-2-2015(ΦΕΚ Β΄265) αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού περιέρχονται στο Ταμείο Λαϊκών Αγορών Αττικής και στο Ταμείο Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα. Με απόφαση του αρμόδιου Περιφερειάρχη Αττικής ή Κεντρικής Μακεδονίας (ή του αρμόδιου Φορέα, σε άλλη περίπτωση), η οποία εκδίδεται εντός ενός (1) μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος, συγκροτείται τριμελής επιτροπή από υπαλλήλους της Περιφέρειας (ή του αρμόδιου Φορέα), του αντίστοιχου καταργηθέντος με το άρθρο 21 του ν. του 4264/2014 (Α΄ 118) Οργανισμού και της Περιφέρειας Αττικής ή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αντίστοιχα, η οποία θα έχει ως έργο τον έλεγχο, την συλλογή των απογραφέντων και την σύνταξη πρωτοκόλλου παράδοσης παραλαβής αυτών στις εταιρείες. Στην περίπτωση που η έκθεση περιέχει ακίνητα αυτή αποτελεί τίτλο μεταγραφής και εγγράφεται στο αρμόδιο κτηματολογικό γραφείο. Ταμειακά υπόλοιπα και υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών των καταργούμενων με το άρθρο 21 του 4264/2014 (Α΄ 118) Οργανισμών που μεταφέρθηκαν στις Περιφέρειες, μέσα σε δύο (2) μήνες από την ψήφιση του παρόντος μεταφέρονται, με εντολή του Υπουργού Εσωτερικών, σε λογαριασμό των Ταμείων και αποτελούν πόρους αυτών.

4.α. Το μόνιμο προσωπικό και το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που με το άρθρο 21 του ν.4264/2014 (Α΄ 118) κατέστη αυτοδίκαια από 31.12.2014 προσωπικό της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, μετατάσσεται αυτοδίκαια από 1η Απριλίου 2018 στο Ταμείο της ίδιας γεωγραφικής με την Περιφέρεια δικαιοδοσίας από την οποία προέρχονται. Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, καθώς και οι απασχολούμενοι σε αυτούς στο πλαίσιο σύμβασης μίσθωσης έργου, που μεταφέρθηκαν αυτοδίκαια με το άρθρο 21 του 4264/2014 (Α΄ 118) στην Περιφέρεια Αττικής και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και δεν έχει λήξει η σύμβασή τους, μετατάσσεται αυτοδίκαια από 1η Απριλίου 2018 κατά περίπτωση για την υπόλοιπη διάρκεια της στο Ταμείο ίδιας γεωγραφικής με την Περιφέρεια δικαιοδοσίας. Μεταφέρεται, ομοίως αυτοδικαίως και το σύνολο των δικηγόρων που με το άρθρο 21 του 4264/2014 (Α΄ 118) μεταφέρθηκαν στις Περιφέρειες.Το εργασιακό, ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς του μετατασσόμενου προσωπικού εξακολουθεί να διέπεται από τις ισχύουσες για εκείνο προ της 15ης Μαίου 2014 διατάξεις . Οι διατάξεις του ν. 4153/1961 (Α'45), όπως ισχύουν, και όλες οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις διατηρούνται σε ισχύ.

β. Για το σκοπό του β΄εδαφίου της παρούσης παραγράφου εκδίδονται σχετικές διαπιστωτικές πράξεις του κατά περίπτωση οργάνου διοίκησης η οποία δημοσιεύεται σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

γ. Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας του μεταφερόμενου προσωπικού, που έχει διανυθεί στους φορείς προέλευσης, καθώς και ο χρόνος που αναγνωρίσθηκε ως χρόνος υπηρεσίας, αναγνωρίζονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.Το άρθρο 21 του ν. 4264/2014 (Α΄ 118) καταργείται

ΑΡΘΡΟ 4

Η πλήρωση των θέσεων θα γίνει κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων με απόσπαση εργαζομένων από τις αντίστοιχες Περιφέρειες. Το βάρος της μισθοδοσίας τους θα βαρύνει τα Ταμεία, η δε αντίστοιχη δαπάνη θα ενταχθεί στους προϋπολογισμούς τους. Οι αποσπώμενοι στο Ταμείο Λαϊκών Αγορών Αττικής και στο Ταμείο Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης εξακολουθούν να λαμβάνουν το σύνολο των αποδοχών τους, με τα πάσης φύσεως, γενικά ή ειδικά, επιδόματα της οργανικής τους θέσης με τις προϋποθέσεις καταβολής τους. Ο χρόνος απόσπασης των αποσπώμενων υπαλλήλων θεωρείται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στο φορέα που ανήκουν οργανικά. Η κάλυψη των θέσεων μπορεί να γίνει και με μετάταξη προσωπικού με τα ίδια τυπικά και ουσιαστικά προσόντα βάσει του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας. Για την υλοποίηση έργων που χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκά ή διεθνή προγράμματα το Ταμείο Λαϊκών Αγορών Αττικής και το Ταμείο Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης δύναται να απασχολεί εξωτερικούς συνεργάτες με συμβάσεις μίσθωσης ιδιωτικού έργου για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν τα ανωτέρω έργα, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν παρατάσεών τους σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 87 του ν. 4605/2019 (Α’ 52).

Οι Προϊστάμενοι της Γενικής Διεύθυνσης, των Διευθύνσεων και των Τμημάτων του Ταμείου Λαϊκών Αγορών Αττικής και του Ταμείου Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης έχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που καθορίζονται με απόφαση του Συμβουλίου τους.

Τα Ταμεία έχουν δικαίωμα να δημοσιεύσουν προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων, η οποία εκδίδεται από την ενδιαφερόμενο Ταμείο και δημοσιεύεται σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας, με την οποία προκήρυξη μπορεί να καθορίζονται πρόσθετα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.

Υποψήφιοι για τις θέσεις του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης και των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων μπορεί να είναι ιδιώτες και δημόσιοι υπάλληλοι ή λειτουργοί ή εργαζόμενοι σε φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143).

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης και οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων επιλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της κάθε Επιτροπής για τριετή θητεία.

Η θητεία στις θέσεις του Γενικού Διευθυντή, των Διευθυντών και των Τμηματαρχών είναι τριετής, αποτελεί πραγματική δημόσια υπηρεσία για όλες τις συνέπειες και λαμβάνεται υπόψη για την περαιτέρω βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη ως προϋπηρεσία σε θέση προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης ή Τμήματος.

ΑΡΘΡΟ 5

Οι πόροι του Ταμείου Λαϊκών Αγορών Αττικής και του Ταμείου Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης προέρχονται:

α) Από το ημερήσιο δικαίωμα που καταβάλουν οι προσερχόμενοι στις λαϊκές αγορές αρμοδιότητάς τους επαγγελματίες και παραγωγοί πωλητές.

β) Κάθε είδους χρηματοδοτήσεις ή επιχορηγήσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό (Τακτικό Προϋπολογισμό και Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων).

γ) Χρηματοδοτήσεις, επιδοτήσεις, εισφορές και κάθε είδους ενισχύσεις ή επιχορηγήσεις από όργανα και οργανισμούς του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από άλλους ευρωπαϊκούς ή διεθνείς οργανισμούς, μεταξύ άλλων για τα έργα που αναλαμβάνει να υλοποιήσει.

δ) Δωρεές, ενισχύσεις, κληρονομιές, κληροδοσίες, επιχορηγήσεις, χορηγίες και κάθε είδους εισφορές φυσικών ή νομικών προσώπων, του Δημόσιου ή του Ιδιωτικού Τομέα, της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

ε) Ίδια έσοδα από την παροχή των εξειδικευμένων υπηρεσιών του προς τρίτους.

στ) Έσοδα από την αξιοποίηση στοιχείων της κινητής ή ακίνητης περιουσίας του και από δάνεια κάθε μορφής, καθώς και από οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες πηγές.

ζ) Έσοδα από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

2. Τα έργα, προγράμματα και δράσεις του Ταμείου Λαϊκών Αγορών Αττικής και του Ταμείου Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης μπορούν να χρηματοδοτούνται ή να συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από διεθνείς φορείς ή και από εθνικούς πόρους ή εκτελούνται με αυτοχρηματοδότηση ή με χρηματοδότηση από ιδιώτες. Το Ταμείο Λαϊκών Αγορών Αττικής και το Ταμείο Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης δύνανται να ορίζονται ως δικαιούχοι, συνδικαιούχοι ή και ενδιάμεσοι φορείς των ως άνω προγραμμάτων, έργων και δράσεων, να συμπράττουν με δημόσιους φορείς για την από κοινού υλοποίηση προγραμμάτων, έργων και δράσεων, να επιχορηγούνται για την εκπλήρωση των σκοπών τους από τους φορείς του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου Ανάπτυξης και όλων των Υπουργείων, από άλλους φορείς του Δημοσίου, του ευρύτερου Δημοσίου τομέα και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και από προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται ή χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από άλλα διεθνή προγράμματα, από τον τακτικό προϋπολογισμό όλων των Υπουργείων, από χορηγίες και από κάθε άλλη νόμιμη πηγή. Οι επιχορηγήσεις από φορείς του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων θεωρούνται δημόσιες επενδύσεις, κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. δ. 2957/1954 (Α’ 186) και της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του ν. 2515/1997 (Α’ 154) και βαρύνουν τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων.

3. α) Οι αναγκαίες για τη λειτουργία του Ταμείου Λαϊκών Αγορών Αττικής και του Ταμείου Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης για την εκπλήρωση της αποστολής τους πιστώσεις εγγράφονται στον ετήσιο προϋπολογισμό τους.

β) Το Ταμείο Λαϊκών Αγορών Αττικής και το Ταμείο Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης τηρούν όλα τα απαραίτητα παραστατικά και δικαιολογητικά τα οποία και θέτουν στη διάθεση των αρμόδιων οργάνων, όποτε ζητηθούν. Οι επαληθεύσεις, επιθεωρήσεις και οι έλεγχοι των χρηματοδοτηθέντων προγραμμάτων και έργων πραγματοποιούνται προκειμένου να παρακολουθούνται οι πραγματοποιούμενες δράσεις και να διασφαλίζεται ότι τα διατιθέμενα από το Ταμείο Λαϊκών Αγορών Αττικής και το Ταμείο Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης ποσά επενδύονται σύμφωνα με τους στόχους και τα προβλεπόμενα στον παρόντα νόμο και τις αποφάσεις των οργάνων τους.

γ) Μέχρι το τέλος Μαρτίου κάθε έτους το Ταμείο Λαϊκών Αγορών Αττικής και το Ταμείο Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης συντάσσει ετήσια έκθεση, η οποία περιλαμβάνει τον οικονομικό απολογισμό και τον απολογισμό πεπραγμένων του φορέα, η οποία δημοσιεύεται στον διαδικτυακό τόπο του φορέα. Ο οικονομικός απολογισμός περιλαμβάνει ισολογισμό, κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης και τις χρηματοροές του Ταμείου Λαϊκών Αγορών Αττικής και του Ταμείου Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης. Μέχρι το τέλος Απριλίου κάθε έτους υποβάλλεται στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής και στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας αντίστοιχα η ετήσια έκθεση που αφορά το προηγούμενο έτος.

δ) Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης των πόρων του Ταμείου Λαϊκών Αγορών Αττικής και του Ταμείου Αγορών Θεσσαλονίκης και ο έλεγχος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων τους γίνονται από δύο (2) ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές που ορίζονται με απόφαση του Ταμείου Λαϊκών Αγορών Αττικής και του Ταμείου Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης και ενεργείται με τη διαδικασία που ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις περί Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Οι δαπάνες του ελέγχου βαρύνουν το Ταμείο Λαϊκών Αγορών Αττικής και το Ταμείο Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης. Οι ορκωτοί ελεγκτές - λογιστές που ασκούν τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο υποβάλλουν μέχρι την 30ή Ιουνίου κάθε έτους στα Δ.Σ. των Ταμείων Λαϊκών Αγορών Αττικής και των Ταμείων Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης έκθεση για τη διαχείριση και τον απολογισμό του διαχειριστικού έτους που έληξε. Οι εκθέσεις υποβάλλονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Λαϊκών Αγορών Αττικής και του Ταμείου Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης στο αρμόδιο αντίστοιχα Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής και στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας. Με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής και του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας μπορεί να διατάσσεται οποτεδήποτε έκτακτος έλεγχος του Ταμείου Λαϊκών Αγορών Αττικής και του Ταμείου Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης αντίστοιχα.

ε) Το διαχειριστικό έτος του Ταμείου Λαϊκών Αγορών Αττικής και του Ταμείου Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης συμπίπτει με το ημερολογιακό έτος. Το πρώτο διαχειριστικό έτος αρχίζει από την δημοσίευση του παρόντος και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του εν λόγω έτους.

στ) Το Ταμείο Λαϊκών Αγορών Αττικής και το Ταμείο Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης συντάσσουν Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης και Προμηθειών, με τον οποίο καθορίζονται κυρίως ο τρόπος διάθεσης και διαχείρισης των πιστώσεων και ο τρόπος εκτέλεσης των κάθε είδους δαπανών του. Με τον Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης και Προμηθειών, ο οποίος εγκρίνεται από το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής και το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας αντίστοιχα, ρυθμίζονται ιδίως τα θέματα διαχείρισης υλικού, περιουσιακών στοιχείων, καταβολής μισθοδοσίας, κατάρτισης προϋπολογισμού, ισολογισμού και απολογισμού, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με την οικονομική διαχείριση του Ταμείου Λαϊκών Αγορών Αττικής και του Ταμείου Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης.

ΑΡΘΡΟ 6

1. Στις Αντιπεριφέρειες όλης της Χώρας, με την εξαίρεση των Π.Ε Αττικής και της Μ.Ε Θεσσαλονίκης ιδρύονται Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου με Ταμεία Λαϊκών Αγορών, οι οποίες και εποπτεύονται από τις αντίστοιχες Περιφέρειες. Σκοπός των Ταμείων είναι η μέριμνα για την εύρυθμη λειτουργία των λαϊκών αγορών και των βιολογικών λαϊκών αγορών που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του, η υποβολή προτάσεων για τη χωροθέτηση ή την επέκταση των υφιστάμενων λαϊκών αγορών, η υποβολή προτάσεων για τη δημιουργία νέων λαϊκών αγορών των αρμόδιων κατά τόπους αντιπεριφερειαρχών και ύστερα από γνώμη του οικείου Δήμου και της αρμόδιας Διεύθυνσης Τροχαίας, η διασφάλιση των όρων και προϋποθέσεων για την επωφελέστερη για τους καταναλωτές λειτουργίας τους, ο έλεγχος των συμμετεχόντων επαγγελματιών και παραγωγών πωλητών στις λαϊκές αγορές αλλά και των όρων λειτουργίας εκάστης λαϊκής αγοράς, η διαγράμμιση των λαϊκών αγορών, των θέσεων αυτών και η τοποθέτηση των πωλητών (επαγγελματιών και παραγωγών) στις αντίστοιχες θέσεις, καθώς και η τήρηση και σωστή εφαρμογή των εκάστοτε λαμβανομένων μέτρων για την προστασία των προϊόντων.

2. Τα νομικά πρόσωπα της ανωτέρω παραγράφου διοικούνται από 9μελή διοικητικά συμβούλια, το οποίο ορίζεται ως εξής:

 • Τον Πρόεδρο, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του αρμόδιου Περιφερειάρχη
 • Τρεις εκπροσώπους της Περιφέρειας κατά περίπτωση, εκ των οποίων ο ένας από το σύνολο της μειοψηφίας
 • Έναν εκπρόσωπο της Τοπικής Ένωσης Δήμων κατά περίπτωση
 • Έναν εκπρόσωπο από τους παραγωγούς πωλητές του Σωματείου που αντιπροσωπεύει τους περισσότερους παραγωγούς πωλητές
 • Έναν εκπρόσωπο από τους επαγγελματίες πωλητές του Σωματείου που αντιπροσωπεύει τους περισσότερους επαγγελματίες πωλητές
 • Έναν εκπρόσωπο της αντιπροσωπευτικότερης ένωσης καταναλωτών
 • Έναν εκπρόσωπο της Ελληνικής Αστυνομίας από την οικεία Αστυνομική Διεύθυνση

3. Για τη στελέχωση, λειτουργία και τις διαδικασίες λήψης και εφαρμογής αποφάσεων, καθώς και για κάθε σχετικό θέμα εφαρμόζονται αναλογικά οι ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στα ανωτέρω άρθρα 1 έως 5.

ΣΥΡΙΖΑ: Σύσσωμοι οι βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης κατά του νομοσχεδίου Γεωργιάδη

Με δήλωσή του, ο Τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτής Λακωνίας, Σταύρος Αραχωβίτης, υποστηρίζει ότι «οι Λαϊκές Αγορές είναι ο επόμενος στόχος της νεοφιλελεύθερης επίθεσης» και εξηγεί αναλυτικά:

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ανακάλυψε την επόμενη επένδυση των ημετέρων και τη νέα πηγή συλλογής κλειδιών του πολιτικού του Προϊστάμενου. Μετά τη διάλυση της εστίασης, οι προθέσεις της Κυβέρνησης της ΝΔ για την διάλυση του θεσμού των λαϊκών αγορών φαίνεται να ξεδιπλώνεται στο σχέδιο Νόμου που επεξεργάζεται το Υπουργείο.

Ο στόχος του Υπουργού διπλός: να ισοπεδώσει τους παραγωγούς και όλους όσους δραστηριοποιούνται σε αυτές, και να καταργήσει τον ιστορικό και κοινωνικό ρόλο των λαϊκών αγορών στη στήριξη των νοικοκυριών με φθηνά και φρέσκα προϊόντα.

Η διαφαινόμενη πρόθεση της κυβέρνησης της ΝΔ για εκχώρηση της διαχείρισης των λαϊκών αγορών σε ιδιώτες, για την αδειοδότηση νομικών προσώπων-εταιρειών, για τον πλειστηριασμό των θέσεων ανά 3ετία, για την κατάργηση των Επιτροπών Λαϊκών αγορών (Διοικητικά Συμβούλια), αλλά και ο αποκλεισμός των εκπροσώπων των παραγωγών από τη λήψη αποφάσεων σηματοδοτεί τη μετατροπή των λαϊκών αγορών σε super market.

Μετά το φιάσκο της κουτσουρεμένης στήριξης όλων των δραστηριοποιούμενων στις λαϊκές αγορές για τις επιπτώσεις του κορωνοϊού το 2020 -σημειώνουμε ότι 7 στους 10 δραστηριοποιούμενους σε λαϊκές αγορές έμειναν απέξω- και τον αποκλεισμό από την στήριξη το 2021, οι νέοι αυτοί σχεδιασμοί της Κυβέρνησης της ΝΔ φανερώνουν την έκταση του θράσους της.

Συντασσόμαστε ανεπιφύλακτα και σθεναρά με όλους τους συλλογικούς φορείς που ζητούν το σχέδιο νόμου να πάει στον «κάλαθο των αχρήστων». Δεσμευόμαστε ότι θα αντιταχθούμε με όλες μας τις δυνάμεις σε τέτοιου είδους μεθοδεύσεις που ούτε προς όφελος των παραγωγών, ούτε προς όφελος των καταναλωτών στοχεύουν, αλλά στην εξυπηρέτηση άλλων συμφερόντων.


Πιερία

Με τους παραγωγούς κι εμπόρους βιοτεχνικών ειδών λαϊκών αγορών της Πιερίας συναντήθηκε η βουλεύτρια Πιερίας (ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συμμαχία) Ελισσάβετ (Μπέττυ) Σκούφα, με αφορμή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Η βουλεύτρια Πιερίας συναντήθηκε με τον Πρόεδρο του Σωματείου Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Ν. Πιερίας κ. Νίκο Παπανικολάου, τον Πρόεδρο του Σωματείου Επεξεργασμένων Τροφίμων Ν. Πιερίας κ. Λεωνίδα Βουλγάρογλου και τον Εκπρόσωπο του Σωματείου Επαγγελμάτων Πωλητών βιομηχανικών ειδών λαϊκών αγορών Ν. Πιερίας κ. Βασίλη Ταξόπουλο.


Οι παραγωγοί των λαϊκών αγορών συζήτησαν με την βουλεύτρια Πιερίας τις συνέπειες του συγκεκριμένου νομοσχεδίου στον κλάδο, καθώς παραδίδει επι της ουσίας τα κλειδιά των λαϊκών σε ιδιώτες και επιτρέπει σε εταιρίες να δικαιούνται το 5% των θέσεων κάθε λαϊκής. Επιπλέον καταργεί τις επιτροπές λαϊκών αγορών βγάζοντας εκτός, τους εκπροσώπους των παραγωγών από τις όποιες αποφάσεις.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο πρόεδρος του Σωματείου Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Πιερίας κ. Παπανικολάου το αίτημα είναι ένα, η απόσυρση του νομοσχεδίου, αφού με αυτό «ξεπληρώνουν γραμμάτια» , όπως είχε χαρακτηριστικά.

Από τη πλευρά της η κα Σκούφα συντάχθηκε στο πλευρό των παραγωγών και στο δίκαιο αίτημά τους, να ξεκινήσει η συζήτηση από μηδενική βάση. Όπως χαρακτηριστικά είπε η βουλεύτρια Πιερίας, το σύνθημα "τα πουλάμε όλα" βρίσκει και εδώ την εφαρμογή του, ανοίγοντας την πόρτα στους ιδιώτες και στις εταιρίες για να πετύχει το επιθυμητό αποτέλεσμα: την εξαφάνιση των μικρών παραγωγών και κατ΄επέκταση των ποιοτικών και συνάμα φθηνών προϊόντων των παραγωγών μας. «Η κυβέρνηση πρέπει να αποσύρει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο και για μια φορά να στηρίξει τους παραγωγούς και όχι τους "φίλους" της», κατέληξε η κα Σκούφα.


Κατερίνα Παπανάτσιου: «Στα όρια της επιστημονικής φαντασίας η πρόθεση της κυβέρνησης για ιδιωτικοποίηση των λαϊκών αγορών»

Με αφορμή ανακοινώσεις εκπροσώπων των εμπόρων και των παραγωγών των λαϊκών αγορών, για ριζικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου από το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων, η αν. Τομεάρχης Οικονομικών ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Βουλευτής Μαγνησίας Κατερίνα Παπανάτσιου, προχώρησε στην ακόλουθη δήλωση:

«Η ΝΔ εκμεταλλευόμενη το γεγονός της Πανδημίας συνεχίζει να επιτίθεται στην μικρή και πολύ μικρή επιχείρηση και στα κατώτερα εισοδήματα βάζοντας στο στόχαστρο αυτή τη φορά τις λαϊκές αγορές.

Οι Ομοσπονδίες των Επαγγελματιών Παραγωγών Πωλητών αναφέρονται σε ένα απαράδεκτο σχέδιο «φάρσα» από τη κυβέρνηση που προωθεί μεταξύ άλλων:

 • Τη παραχώρηση της λειτουργίας λαϊκών σε ιδιώτες μέσω ΣΔΙΤ (για Αθήνα και Θεσσαλονίκη σε 1η φάση)
 • Τη κατάργηση της άδειας πωλητή
 • Τη δημοπρασία των θέσεων της λαϊκής από τον ιδιώτη διαχειριστή στο τίμημα που εκείνος θα ορίζει.
 • Το καθορισμό της αξίας της κάθε θέσης που θα χορηγείται μετά από πλειοδοσία!
 • Τη συμμετοχή εταιριών και νομικών προσώπων που θα μπορούν να πλειοδοτούν για μια θέση στις λαϊκές αγορές, με ανταγωνιστικές διαδικασίες απέναντι στα φυσικά πρόσωπα!
 • Την ουσιαστική κατάργηση των κοινωνικών κριτηρίων όπως ίσχυαν σήμερα έναντι του πλειοδότη.
 • Τη κατάργηση των επιτροπών λαϊκών αγορών και την εξαίρεση των εκπροσώπων των παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών από τους σχεδιασμούς και τις αποφάσεις.

Αυτές είναι μερικές από τις εξωφρενικές ρυθμίσεις του σχεδιασμού της κυβέρνησης για τις λαϊκές αγορές, την ιδιωτικοποίηση τους και την μετατροπή τους σε πολυκαταστήματα.

Για άλλη μια φορά η ΝΔ δείχνει το αντιλαϊκό πρόσωπό της και επιτίθεται στα κατώτερα εισοδήματα αποδεικνύοντας ότι καμία σχέση δεν έχει το επιτελικό κράτος των αρίστων που ετοιμάζει, με το κόσμο της εργασίας, του μόχθου και του μεροκάματου.»

Δυτική Αττική: Σωματείο Λαϊκών Αγορών "Άγιος Γεώργιος"

Βρεθήκαμε ξαφνικά μπροστά σε ένα νομοσχέδιο, το οποίο δίνει τέλος σε όλους εμάς τους πωλητές, αλλά και στις λαϊκές αγορές. Δε θα μπούμε στη διαδικασία των σχολίων και της αναζήτησης ποιος ήξερε για όλο αυτό, ούτε θα ρίξουμε ευθύνες σε κανέναν άλλο πέρα από αυτούς που σκέφτηκαν να το γράψουν, αλλά και σε αυτούς που θέλουν να το προωθήσουν. Έχουμε γίνει άγρυπνοι φρουροί και παρακολουθούμε τις εξελίξεις από κοντά. Στις μάχες έχουμε αποδείξει ότι είμαστε πρώτη γραμμή. Σε αυτές τις μάχες που μόλις ξεκίνησαν, οι πωλητές και το Δ.Σ. της Δυτ. Αττικής είμαστε ένα, με έναν και μοναδικό σκοπό. ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ.agro24


Ακολουθήστε το AntilalosPress στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

ΕU CHANGES CRETE ΗΛΙΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 3 ΒΕΛΕΓΡΑΚΗ ΣΗΦΑΚΗΣ ΟΠΤΙΚΑ

Περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Γιατί χρησιμοποιούμε cookies

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε, να σας προσφέρουμε μία μοναδική εμπειρία πλοήγησης.Με την πρόσβαση σας σε αυτόν, συναινείτε στη χρήση cookies. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης, και στην Πολιτική Cookies του AntilalosPress.gr.