Μοίρες https://www.booked.net
+17°C

Πριμ συνεργασίας 7ετούς διάρκειας για τους αγρότες που μεταβιβάζουν την εκμετάλλευση σε νέους

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:
Πριμ συνεργασίας 7ετούς διάρκειας για τους αγρότες που μεταβιβάζουν την εκμετάλλευση σε νέους

Έτσι, όχι µόνο καταγράφεται µε σαφήνεια στο Εθνικό Σχέδια ∆ιαβούλευσης η πρόθεση των αρµόδιων αρχών να αξιοποιήσουν το νέο κοινοτικό πλαίσιο αλλά γίνεται αναφορά και στην προσπάθεια αναζήτησης αυξηµένων κονδυλίων, έτσι ώστε η εφαρµογή του µέτρου να καταστεί αποτελεσµατική. 

Οι πληροφορίες αναφέρουν µάλιστα ότι το Μέτρο προτείνεται να προωθηθεί κυρίως για αγροκτήµατα που δεν ανήκουν στο οικογενειακό περιβάλλον για να προωθηθεί η κινητικότητα της γης. Αυτό σηµαίνει πιο απλά ότι εξετάζεται να έχουν προτεραιότητα ένταξης όσοι θέλουν να µεταβιβάσουν τη γη τους σε άτοµα εκτός του οικογενειακού τους περιβάλλον.

Πιο συγκεκριµένα και µε βάση το Σχέδιο ∆ιαβούλευσης στις παρεµβάσεις Αγροτικής Ανάπτυξης, αναφέρεται η «δηµιουργία συνεργατικών σχηµάτων αποχωρούντος – νέου γεωργού», ενώ συµπληρωµατικά στην ανάλυση αναγκών για την ελληνική ΚΑΠ, αναφέρεται επί λέξη: «Αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχει το νέο Μέτρο Συνεργασία του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ 2021-2027 για την προώθηση της διαδοχής σε νέους γεωργούς λόγω της δυνατότητας που παρέχει για την συνεργασία µεταξύ νέου γεωργού που αναλαµβάνει τη διαχείριση της γεωργικής εκµετάλλευσης αποχωρούντος γεωργού ο οποίος µπορεί να παρέχει συµβουλές και τεχνική υποστήριξη στον διάδοχο γεωργό οδηγεί στην ανάγκη της µεγιστοποίησης των συνεργειών µεταξύ των παρεµβάσεων των δύο πυλώνων αλλά και των λοιπών κατηγοριών παρεµβάσεων του Πυλώνα 2 (π.χ εκπαίδευση, επενδύσεις). Σηµειώνεται ότι στο τρέχον ΠΑΑ 2014-2020 το Μέτρο 16 δεν παρείχε αυτή την δυνατότητα, ενώ ο µεγαλύτερος αριθµός νέων γεωργών µέσω του σχετικού µέτρου της παροχής πρίµ πρώτης εγκατάστασης κατεγράφη την προγραµµατική περίοδο 2000-2006 που εφαρµόσθηκε µέσω του ΕΠΑΑ 2000-2006 το µέτρο της πρόωρης συνταξιοδότησης των γεωργών.

Ο στόχος αυτής της παρέµβασης είναι οι αγρότες που έχουν συµπληρώσει το όριο συνταξιοδότησης που έχει καθοριστεί στην εθνική νοµοθεσία ή πρόκειται να το συµπληρώσουν σύντοµα, να παραχωρήσουν τη γεωργική τους εκµετάλλευση σε άλλο άτοµο που θέλει να τους διαδεχθεί στο αγρόκτηµα. Αυτή η ενίσχυση, περιορίζεται σε µέγιστο χρονικό διάστηµα 7 ετών ή µπορεί να δοθεί εφάπαξ.

Λεπτοµέρειες ως προς το ύψος της επιδότησης ή τον τρόπο µε τον οποίο αυτό θα δοθεί δεν έχουν γίνει γνωστές επίσηµα. Επικρατέστερο σενάριο προς το παρόν, είναι η ενίσχυση να συνδέεται µε την αξία των δικαιωµάτων που διαθέτει στην κατοχή του και µεταβιβάζει ο γεωργός που αποχωρεί. Το σίγουρο είναι πως θα υπάρξει µέγιστο ποσό ενίσχυσης που δεν θα ξεπερνάει π.χ τα 50.000 ευρώ.


Πηγή: agronews


ΚΑΔΙΑΝΑΚΗΣ 40 ΧΡΟΝΙΑ ΣΗΦΑΚΗΣ ΟΠΤΙΚΑ

Περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Γιατί χρησιμοποιούμε cookies

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε, να σας προσφέρουμε μία μοναδική εμπειρία πλοήγησης.Με την πρόσβαση σας σε αυτόν, συναινείτε στη χρήση cookies. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης, και στην Πολιτική Cookies του AntilalosPress.gr.