Μοίρες https://www.booked.net
+17°C

Παράταση στην υποβολή ΑΠΔ εργοδοτών για μισθωτούς μηχανικούς, έμμισθους δικηγόρους, υγειονομικούς

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:
Παράταση στην υποβολή ΑΠΔ εργοδοτών για μισθωτούς μηχανικούς, έμμισθους δικηγόρους, υγειονομικούς

Με το ΓΕ 151491/2022 δόθηκε παράταση μέχρι και 30/9/2022 της προθεσμίας υποβολής Συμπληρωματικών (04) Α.Π.Δ. εργοδοτών, που απασχόλησαν τη περίοδο από 1/1/2019 έως 30/9/2020 μισθωτούς μηχανικούς, έμμισθους δικηγόρους και πρόσωπα που παρήχαν υπηρεσία με σύμβαση, από την οποία προέκυπτε υποχρέωση έκδοσης Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών/Δ.Π.Υ.

Με την 65/2021 (Κεφ. Δ) εγκύκλιο του e-Ε.Φ.Κ.Α. παρασχέθηκε προθεσμία μέχρι 31/3/2022 στους εργοδότες, που απασχόλησαν τη περίοδο από 1/1/2019 έως 30/9/2020:

 • μισθωτούς μηχανικούς και υγειονομικούς,
 • έμμισθους δικηγόρους &
 • πρόσωπα, που παρήχαν υπηρεσία με σύμβαση, από την οποία προέκυπτε υποχρέωση έκδοσης Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών/Δ.Π.Υ.

να υποβάλουν, χωρίς την επιβολή κυρώσεων, Συμπληρωματικές (04) Α.Π.Δ. με μαγνητικό μέσο στις κατά τόπο αρμόδιες υπηρεσίες Ασφάλισης και Εισφορών (έδρας των εργοδοτών), προκειμένου να τακτοποιηθούν ασφαλιστκά, σύμφωνα με τις οδηγίες της συγκεκριμένης εγκυκλίου, τα παραπάνω πρόσωπα.

Με το ΓΕ 151491/2022  γνωστοποιείται η παράταση της προθεσμίας υποβολής των εν λόγω Συμπληρωματικών (04) Α.Π.Δ. μέχρι και τη Παρασκευή 30/9/2022, χωρίς την επιβολή κυρώσεων.

Η ΕΓΚ. 65/2021 του e– ΕΦΚΑ, στην ενότητα Ε ορίζει:

Με την εγκ. 65/2021 παρέχονται οδηγίες ποιους καταλαμβάνουν και περιπτώσεις που τροποιούνται.

Η Ενότητα Ε της εγκ. παρέχει μια συνοπτική εικόνα της προθεσμίας (που παρατείνεται) και ΚΑΔ που πρέπει να επιλεγούν για τροποποίηση.

Ε. ΝΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ/ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Για τις ανάγκες καταχώρησης των μεταβολών, που προκύπτουν από την εφαρμογή των οδηγιών της παρούσας, διατίθεται, για πρώτη φορά, ηλεκτρονική / διαδικτυακή υπηρεσία, με την οποία παρέχεται η δυνατότητα στους εργοδότες, υπό προϋποθέσεις (όπως η διενέργεια μηχανογραφικού Ελέγχου Δηλωθέντων/Καταβληθέντων – Ε.Δ.Κ. για την κρίσιμη μισθολογική περίοδο) και μέσω πλέγματος κανόνων, να τροποποιήσουν την ήδη δηλωθείσα, μέσω Α.Π.Δ., ασφάλιση των εργαζομένων τους, ώστε, εν προκειμένω, να προσαρμοσθεί στις νομοθετικές ρυθμίσεις των ετών 2019 και 2020 η ασφάλιση των ακόλουθων κατηγοριών ασφαλισμένων:

Α. Εμμίσθων Δικηγόρων,

Β. Μισθωτών Μηχανικών & Υγειονομικών και

Γ. Μηχανικών & Υγειονομικών υπαγόμενων στις διατάξεις της παρ.9, του άρθρου 39,

ν.4387/2016

Η υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη στους εργοδότες μέσω της ιστοσελίδας του e – Ε.Φ.Κ.Α. (www.efka.gov.gr/Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες / Εργοδότες /«Ηλεκτρονική Υπηρεσία Τροποποίησης της Ασφάλισης για Έμμισθους Δικηγόρους, Μισθωτούς Μηχανικούς και Υγειονομικούς») μέχρι 30/6/2022, με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης που ήδη διαθέτουν για την υποβολή Α.Π.Δ., μέσω διαδικτύου. Μετά την ανωτέρω ημερομηνία, η διόρθωση της ασφάλισης θα είναι δυνατή μόνο μέσω χειρόγραφης διαδικασίας, κατά τα γνωστά (υποβολή Δελτίου Μεταβολής Στοιχείων Ασφάλισης – Δ.Μ.Σ.Α. και αντίστοιχων αποδεικτικών στοιχείων, μέσω της κατά τόπο αρμόδιας υπηρεσίας ασφάλισης – εισφορών).

Η δυνατότητα τροποποίησης της ασφάλισης μέσω της νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας, παρέχεται στον εργοδότη ανά ασφαλισμένο και εγγραφή της Α.Π.Δ. άπαξ.

Συνεπώς, εάν, για οποιονδήποτε λόγο προκύψει ανάγκη, εκ νέου, τροποποίησης εγγραφής, που ήδη τροποποιήθηκε μέσω της νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας, αυτή δύναται να πραγματοποιηθεί μόνο μέσω της οικείας υπηρεσίας εσόδων, η οποία ελέγχει κατά τα γνωστά (Δ.Μ.Σ.Α., κ.λπ.) εάν συντρέχουν οι σχετικοί λόγοι.

Ο εργοδότης μπορεί να αναζητήσει και να τροποποιήσει / διορθώσει συγκεκριμένες αναλυτικές εγγραφές της Α.Π.Δ. Ειδικότερα:

Οι εγγραφές που μπορούν να επιλεγούν και να τροποποιηθούν για το έτος 2019 φέρουν ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ Κ.Α.Δ. προς διόρθωση:

 • Δικηγόροι με έμμισθη εντολή : 0810 (εγκύκλιος 28/2017)
 • Μισθωτοί Μηχανικοί : 0700 (εγκύκλιος 6/2017)
 • Μισθωτοί Υγειονομικοί : 0710 (εγκύκλιος 18/2017)

Οι εγγραφές που μπορούν να επιλεγούν και να τροποποιηθούν για το έτος 2020 φέρουν ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ Κ.Α.Δ. προς διόρθωση:

 • Δικηγόροι με έμμισθη εντολή : 0810 (εγκύκλιος 28/2017)
 • Μισθωτοί Μηχανικοί : 0700 (εγκύκλιος 6/2017) ή

: 0054, 0055, 0056, 0057 (εγκύκλιος 48/2020)

 • Μισθωτοί Υγειονομικοί : 0710 (εγκύκλιος 18/2017)

Η κωδικοποίηση που είναι διαθέσιμη στον χρήστη κατά την καταχώριση, για το έτος 2019 είναι αυτή των Κ.Α.Δ. σε ισχύ (με την παρούσα) για αντικατάσταση:

 • Δικηγόροι με έμμισθη εντολή : 0031
 • Μισθωτοί Μηχανικοί : 0052
 • Μισθωτοί Υγειονομικοί : 0053

Η κωδικοποίηση που είναι διαθέσιμη στον χρήστη κατά την καταχώριση, για το έτος 2020 είναι αυτή των Κ.Α.Δ. σε ισχύ για αντικατάσταση :

 • Δικηγόροι με έμμισθη εντολή : 0042, 0043, 0044, 0045, 0046, 0047, 0048, 0049, 0050, 0051 (εγκύκλιος 47/2020)
 • Μισθωτοί Μηχανικοί : 0062, 0063, 0064, 0065, 0066, 0067, 0068, 0069, 0070, 0071 (εγκύκλιος 8/2021)
 • Μισθωτοί Υγειονομικοί : 0058, 0059, 0060, 0061 (εγκύκλιος 48/2020)

Συνοπτικά, ΚΑΔ, που αντικαθίστανται και νέοι ΚΑΔ, στον πίνακα, που ακολουθεί:

Ο εργοδότης στο στάδιο της μεταβολής της αναλυτικής εγγραφής επιλέγει από προεπιλεγμένες λίστες Κ.Α.Δ., Κωδικών Ειδικοτήτων και Κωδικών Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.).

Ανάλογα με την επιλογή, προσδιορίζονται αυτόματα οι ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στην επιλεγείσα ασφάλιση (Για απασχολήσεις από τον Ιούνιο 2020 και μετέπειτα, μετά την επιλογή του Κωδικού Ειδικότητας, εμφανίζονται δύο (2) Κ.Π.Κ. για πλήρη και μειωμένη απασχόληση με δυνατότητα επιλογής).

*Παλαιολόγος Ι. Λιάζος, Σύμβουλος Εργασιακών & Ασφαλιστικών


Πηγή: ot.gr

Ακολουθήστε το AntilalosPress στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

ΣΗΦΑΚΗΣ ΟΠΤΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕU CHANGES CRETE

Περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Γιατί χρησιμοποιούμε cookies

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε, να σας προσφέρουμε μία μοναδική εμπειρία πλοήγησης.Με την πρόσβαση σας σε αυτόν, συναινείτε στη χρήση cookies. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης, και στην Πολιτική Cookies του AntilalosPress.gr.