Μοίρες https://www.booked.net
+17°C

Για πρώτη φορά μέτρηση φυσικού ρέματος στην Κρήτη

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:
Για πρώτη φορά μέτρηση φυσικού ρέματος στην Κρήτη

Σύμφωνα με μέτρηση του ρυθμού της ελάχιστης διερχόμενης παροχής νερού, που έγινε το μεσημέρι του Σαββάτου 17 Ιούλη 2021 (11:45 π.μ.), στον «Ποταμό Ακουμιανό», στην κατάντη πλευρά της «Παλαιάς Γέφυρας Αγίας Λευτέρας», διαπιστώθηκε ότι ο «Ποταμός Ακουμιανός», μεταφέρει, σε αυτήν την θέση, αυτήν την εποχή, (κατά την διάρκεια έντονου καύσωνα και περιόδου ανομβρίας), περίπου 200,00 κυβικά μέτρα νερού ημερησίως, (για την ακρίβεια 203,094 κυβικά μέτρα ημερησίως), δηλαδή 74.129,35 κυβικά μέτρα νερού ετησίως, (λαμβανομένης υπ’ όψιν μόνο του ρυθμού της ελάχιστης ή αλλιώς «βασικής», διερχόμενης παροχής νερού). Τα μόνα στοιχεία, όσον αφορά τις ελάχιστες διερχόμενες παροχές, που βρέθηκαν ελεύθερα στο διαδίκτυο, για τον «Ποταμό Ακουμιανό», αφορούν μελέτη από το υδρολογικό έτος 1973-1974 έως και το υδρολογικό έτος 1985-1986 (Αρχείο ΟΑΔΥΚ), όπου γίνεται αναφορά μόνο στον «όρο» της «Μέσης Ελάχιστης Παροχής (ltrs/sec)» και της οποίας η τιμή αναφέρεται παντού ως [(0,00),(μηδέν)] και κατά συνέπεια, η προαναφερθείσα μέτρηση του ελάχιστου ρυθμού της διερχόμενης παροχής νερού, από τον Θωμά Παπαλάσκαρη, εμφανίζεται να είναι και η πρώτη στην ιστορία της ροής του «Ακουμιανού Ποταμού» [1].

Η μέτρηση του ρυθμού της ελάχιστης διερχόμενης παροχής του νερού, πραγματοποιήθηκε από τον Θωμά Παπαλάσκαρη, MSc. Πολιτικό/Υδρολόγο Μηχανικό, Υποψήφιο Διδάκτορα του Τομέα Υδραυλικών Έργων, του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, της Πολυτεχνικής Σχολής, του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, με μέθοδο η οποία χρησιμοποιείται από το «Γεωλογικό Ινστιτούτο Ηνωμένων Πολιτειών», («United States Geological Survey», ή αλλιώς εν συντομία «U.S.G.S.») και περιλαμβάνει την χρήση ενός «Φορητού Τροποποιημένου Διαύλου Τύπου «Πάρσαλ» Ονομαστικής Διατομής 3,00 Ιντσών», τον οποίο κατασκεύασε με δικά του έξοδα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προαναφερθέντος «Γεωλογικού Ινστιτούτου Ηνωμένων Πολιτειών» αλλά επαληθεύτηκε και με άλλη συμβατική μέθοδο [2].

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι κατά την διάρκεια δεύτερης μέτρησης η οποία πραγματοποιήθηκε την ίδια ημέρα, (17 Ιούλη 2021), στις 17:45 μ.μ., ο ρυθμός της διερχόμενης παροχής έπεσε από τα 2,351 ltrs/sec (203,094 κυβικά μέτρα ημερησίως), στα 1,256 ltrs/sec (108,483 κυβικά μέτρα ημερησίως), δηλαδή μία πτώση της τάξης του 46,59%, η οποία πτώση αποδίδεται στην εξατμισοδιαπνοή του «Ποταμού Ακουμιανού» και των παρόχθιων του περιοχών («evapotranspiration of river’s riparian areas»).

Ο «Ακουμιανός Ποταμός» θεωρείται ο τρίτος σε μέγεθος και ποσότητα νερού στον «Δήμο Αγίου Βασιλείου, Νομού Ρεθύμνου» [3].

Επίσης, σύμφωνα με μέτρηση του ρυθμού της διερχόμενης παροχής νερού, που έγινε το ίδιο μεσημέρι, επίσης του Σαββάτου 17 Ιούλη 2021, στον «Ποταμό Ακουμιανό», στην κατάντη πλευρά του «Παλαιού Γυναικείου Μοναστηριού Αγίου Νικολάου», διαπιστώθηκε ότι ο «Ποταμός Ακουμιανός», διέρχεται από την συγκεκριμένη αυτή θέση, αυτήν την εποχή, (κατά την διάρκεια έντονου καύσωνα και περιόδου ανομβρίας), με περίπου 520,000 κυβικά μέτρα νερού ημερησίως, (για την ακρίβεια 524,305 κυβικά μέτρα ημερησίως), δηλαδή 191.371,24 κυβικά μέτρα νερού ετησίως.

Σε μελλοντικό χρόνο θα μετρηθεί και ο ρυθμός παροχής νερού στην εκβολή του ποταμού στην θάλασσα, στην θέση της «Ακουμιανής Γιαλιάς» καθώς επίσης και σε ενδεχόμενες άλλες θέσεις κατά μήκος του ποταμού όπου διαπιστωθεί μελλοντικά ότι υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης, έτσι ώστε να διαμορφωθεί μία περισσότερο ολοκληρωμένη εικόνα σχετικά με την υδρολογική συμπεριφορά του «Ποταμού Ακουμιανού» σε όλο το μήκος της διαδρομής του όπως απεικονίζεται και στην παρακάτω εικόνα.