Μοίρες https://www.booked.net
+17°C

Έρχονται κίνητρα για αντικατάσταση αγροτικών και κτηνοτροφικών μηχανημάτων

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:
Έρχονται κίνητρα για αντικατάσταση αγροτικών και κτηνοτροφικών μηχανημάτων

Ένα πρόγραμμα αντικατάστασης των παλιών, ενεργοβόρων μηχανημάτων στην γεωργική και κτηνοτροφική παραγωγή προανήγγειλε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος, κ. Νίκος Ταγαράς.

Συγκεκριμένα, ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Νικόλαος Ταγαράς, απαντώντας στην με αριθμό 18/4-10-2021 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του βουλευτή Καρδίτσας της Νέας Δημοκρατίας κ. Γεώργιου Κωτσού, με θέμα: «Δυνατότητα επιχορήγησης αγροτών εγκατάστασης φωτοβολταϊκού συστήματος για συμψηφισμό παραγόμενης - καταναλισκόμενης ενέργειας», τόνισε τα ακόλουθα: Αναφορικά δε με τη διάσταση της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, θα προωθηθούν μέτρα για την αντικατάσταση των υφιστάμενων μηχανημάτων και εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούνται τόσο στις γεωργικές όσο και στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και εκμεταλλεύσεις με νέα υψηλής ενεργειακής απόδοσης. Προτεραιότητα επίσης θα δοθεί σε μηχανήματα και εξοπλισμό που χαρακτηρίζονται από υψηλή κατανάλωση ενέργειας, όπως ενδεικτικά είναι οι ελκυστήρες, οι θεριστικές και αλωνιστικές μηχανές, οι βαμβακοσυλλέκτες και σπαρτικές μηχανές στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και οι αρμεκτικές μηχανές, οι εκκολαπτικές μηχανές, τα μηχανήματα καθαρισμού και οι ταΐστρες στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις».


Δράσεις μέσω των Σχεδίων Βελτίωσης

Ο κ. Ταγαράς προανήγγειλε επίσης πως στις αρχές του 2022 προβλέπεται ήδη η προκήρυξη νέας δράσης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ), στην οποία μεταξύ άλλων επιλέξιμων επενδύσεων θα είναι επιλέξιμη η παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές για τις ανάγκες της ενεργειακής εκμετάλλευσης, ώστε να συμβάλλουν στην αειφορία του περιβάλλοντος και στην ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων, λαμβάνοντας υπόψη τις εκτιμήσεις για την κλιματική κρίση-αλλαγή, καθώς και τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδοτήσεων της εκμετάλλευσης.


Αναλυτικά η συζήτηση από τα πρακτικά της βουλής:

Προχωρούμε στον επόμενο κύκλο ερωτήσεων, σε όλες τις ερωτήσεις του οποίου θα απαντήσει ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Νικόλαος Ταγαράς.
Ξεκινούμε με τη συζήτηση της πρώτης με αριθμό 18/4-10-2021 επίκαιρης ερώτησης πρώτου κύκλου του Βουλευτή Καρδίτσας της Νέας Δημοκρατίας κ. Γεώργιου Κωτσού προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με θέμα: «Δυνατότητα επιχορήγησης αγροτών εγκατάστασης φωτοβολταϊκού συστήματος για συμψηφισμό παραγόμενης - καταναλισκόμενης ενέργειας».


Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο για την πρωτολογία σας.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΤΣΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.


Κύριε Υπουργέ, είμαι βέβαιος πως αναγνωρίζετε κι εσείς ότι ο πρωτογενής τομέας είναι ένας δυναμικός πυλώνας ανάπτυξης της χώρας μας, ένας πυλώνας που παίζει σημαντικό ρόλο στην οικονομική ζωή όχι μόνο της χώρας μας, αλλά και πάρα πολλών Ελληνίδων και Ελλήνων. Μάλιστα, η σημαντικότητα του πρωτογενούς τομέα αναδεικνύεται ακόμη περισσότερο από τη στιγμή που διαπιστώνουμε ότι ένας άλλος επίσης δομικός πυλώνας ανάπτυξης της χώρας μας, όπως είναι ο τουρισμός, είναι εξαιρετικά ευάλωτος σε τυχαία γεγονότα. Βλέπετε ότι με την πανδημία ο τουρισμός μας επλήγη πάρα πολύ, με αποτέλεσμα να έχουμε μείωση του Ακαθάριστου Εθνικού μας Προϊόντος και εξ αυτού του λόγου επιβάλλεται να δώσουμε ακόμη μεγαλύτερη σημασία στον πρωτογενή τομέα, που όπως σας είπα, αποτελεί έναν σταθερό και δομικό πυλώνα ανάπτυξης της χώρας μας.

Ο αγροτικός τομέας, όμως, για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της εποχής, θα πρέπει να εκσυγχρονισθεί και κυρίως να γίνει ανταγωνιστικός. Η σύγχρονη γεωργία απαιτείται να είναι οικονομικά βιώσιμη, περιβαλλοντικά ασφαλής, όπως εξάλλου απαιτεί και η διεθνής κοινότητα, αλλά και όπως αποτυπώνεται στην «Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία».


Προς αυτήν την κατεύθυνση θεωρώ ότι είναι εξαιρετικής σημασίας να αξιοποιηθούν από τον πρωτογενή τομέα και από τους αγρότες μας οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Και σας το λέω αυτό διότι το μεγαλύτερο κόστος στην αγροτική παραγωγή είναι το κόστος άρδευσης, που κυρίως βασίζεται είτε στην ηλεκτρική ενέργεια, είτε στο πετρέλαιο. Εάν, μάλιστα, βασίζεται και στο πετρέλαιο, τότε το κόστος εκτοξεύεται εξαιρετικά υψηλά. Όμως και τώρα με τις αυξήσεις που έχουμε στο ηλεκτρικό ρεύμα –που, δυστυχώς, έρχονται από τη διεθνή αγορά και όχι από εσωτερική διαδικασία-βλέπετε ότι το πρόβλημα αυτό θα επιδεινωθεί ακόμη περισσότερο.
Θεωρώ, λοιπόν, ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στον αγροτικό τομέα για αυτοπαραγωγή ενέργειας. Ταυτόχρονα, όμως, πέρα από την κάλυψη της αγροτικής παραγωγής, πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα της πλεονάζουσας ενέργειας να διατίθεται στο σύστημα και να αποτελεί ένα πρόσθετο εισόδημα για την αγρότισσα και τον αγρότη, για τον άνθρωπο της περιφέρειας. Είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και εκτιμώ ότι προς αυτήν την κατεύθυνση επιβάλλεται να ενισχύσουμε τους αγρότες μας, προκειμένου να προχωρήσουν στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων, στην αυτοπαραγωγή της ενέργειας που χρειάζονται και να μειώσουν κατά αυτήν την έννοια το κόστος παραγωγής, να συμβάλουν στην προστασία του περιβάλλοντος, αλλά κυρίαρχα να αξιοποιήσουν μία Ανανεώσιμη Πηγή Ενέργειας επ' ωφελεία και ανάπτυξη της διαδικασίας της γεωργικής ανάπτυξης.

Θεωρώ, λοιπόν, ότι το Υπουργείο μας θα πρέπει να στηρίξει τις αγρότισσες και τους αγρότες στην εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών με ένα ισχυρό πρόγραμμα χρηματοδότησης και θα ήθελα προς αυτήν την κατεύθυνση την άποψη του Υπουργείου.


ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστώ τον κ. Κωτσό.

Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για την απάντησή σας.


ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε συνάδελφε, κατ' αρχήν συμφωνώ απόλυτα μαζί σας ως προς τον ρόλο τον σημαντικό διαχρονικά που παίζει ο πρωτογενής τομέας, οι αγρότες μας. Προερχόμενος, μάλιστα, από γονείς του πρωτογενούς τομέα, σίγουρα υπάρχει, αν θέλετε και μία προσωπική ευαισθησία, πέρα από την ταύτιση στους στόχους και στις απαιτήσεις στήριξης του πρωτογενούς τομέα.

Θέλω να σας πω ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει θέσει ως βασική προτεραιότητα τη στήριξη και ενίσχυση της αγροτικής οικονομίας και δραστηριότητας εντός του πλαισίου του ενεργειακού μετασχηματισμού που εγκαινιάζει η Κυβέρνησή μας σε όλη τη χώρα.


Στο πλαίσιο αυτό, το εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα, το οποίο αναδεικνύει τις ιδιαιτερότητες που αφορούν στον χώρο, αλλά και τις αναπτυξιακές δυνατότητες που έχει η χώρα μας σε θέματα ενέργειας και αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης, έχει ως στόχο να αποτελέσει βασικό εργαλείο διαμόρφωσης της εθνικής πολιτικής για την ενέργεια και το κλίμα την επόμενη δεκαετία και για αυτό συμπεριελήφθηκε συγκεκριμένη θεματική ενότητα για τον αγροτικό τομέα, τη ναυτιλία και τον τουρισμό –αναφερθήκατε και εσείς στον τουρισμό προηγουμένως-με προτεραιότητες πολιτικής για την επόμενη περίοδο και τα αντίστοιχα μέτρα για την υλοποίηση των προτεραιοτήτων.

Πιο συγκεκριμένα, στο εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα περιλαμβάνονται τρεις προτεραιότητες πολιτικής στον αγροτικό τομέα και μεταξύ αυτών η προώθηση, όπως σωστά και εσείς αναφερθήκατε, χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Ειδικότερα προβλέπεται προώθηση χρήσης ΑΠΕ και δράσεων βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης στον αγροτικό τομέα, συνδυαστικά με διαχείριση και αξιοποίηση γεωργικών και κτηνοτροφικών υπολειμμάτων και ανάπτυξη εγχώριας παραγωγής προηγμένων βιοκαυσίμων και εφοδιαστικών αλυσίδων για τη χρήση τους.


Επιπλέον, η εγκατάσταση ΑΠΕ για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε γαίες υψηλής παραγωγικότητας πρόκειται να δρομολογηθεί λαμβάνοντας υπ' όψιν τις προβλέψεις του αδειοδοτικού και χωροταξικού πλαισίου, ώστε να διασφαλιστεί ότι η παραγωγή ενέργειας σε τέτοιες περιοχές δεν θα είναι ανταγωνιστική σε οικονομικές δραστηριότητες του γεωργικού και κτηνοτροφικού τομέα.

Περαιτέρω προχωρούμε την προώθηση συστημάτων ΑΠΕ για θέρμανση και ψύξη στις γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Ενδεικτικά αναφέρεται η αξιοποίηση γεωθερμικής ενέργειας και λοιπών μορφών ΑΠΕ σε θερμοκήπια.


Αναφορικά δε με τη διάσταση της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, θα προωθηθούν μέτρα για την αντικατάσταση των υφιστάμενων μηχανημάτων και εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούνται τόσο στις γεωργικές όσο και στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και εκμεταλλεύσεις με νέα υψηλής ενεργειακής απόδοσης.

Προτεραιότητα επίσης θα δοθεί σε μηχανήματα και εξοπλισμό που χαρακτηρίζονται από υψηλή κατανάλωση ενέργειας, όπως ενδεικτικά είναι οι ελκυστήρες, οι θεριστικές και αλωνιστικές μηχανές, οι βαμβακοσυλλέκτες και σπαρτικές μηχανές στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και οι αρμεκτικές μηχανές, οι εκκολαπτικές μηχανές, τα μηχανήματα καθαρισμού και οι ταΐστρες στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.


(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Υπουργού)

Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.


Έμφαση επίσης θα δοθεί στα αντλιοστάσια και στα συστήματα άρδευσης των καλλιεργειών με τον σχεδιασμό μέτρων τα οποία θα συμβάλλουν ταυτόχρονα τόσο στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας όσο και στην εξοικονόμηση νερού.

Θα συνεχίσω στη δευτερολογία μου.


Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούμε τον κύριο Υπουργό.


Ο κ. Κωτσός έχει τον λόγο για τη δευτερολογία του.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΤΣΟΣ: Κύριε Υπουργέ, είναι πραγματικά προς τη θετική κατεύθυνση η άποψη που εκφράσατε ότι το Υπουργείο σας στηρίζει τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του πρωτογενούς τομέα, κυρίως μέσα από την εισαγωγή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας προς αυτή την κατεύθυνση.


Θα ήθελα εδώ να επισημάνω πως ήταν εξαιρετικά ορθή προηγούμενη τροπολογία που ήρθε στη Βουλή και ψηφίστηκε, που ανέβασε την ποσότητα παραγόμενης ενέργειας από τα 100 μεγαβάτ στα 100 κιλοβάτ, στα 500 κιλοβάτ, χωρίς να υπάρχει απώλεια της ιδιότητας του αγρότη.

Εδώ όμως θα ήθελα να εστιάσουμε όχι στην παραγωγή ενέργειας από τον αγρότη παραγωγό ενέργειας, αλλά από τον αγρότη καταναλωτή ενέργειας στο επίπεδο του αντλιοστασίου του, στο επίπεδο δηλαδή της παραγωγής της ενέργειας, της αυτοπαραγωγής της ενέργειας, η οποία απαιτείται για τις αγροτικές καλλιέργειες. Και εκεί θα πρέπει αφενός μεν να χρηματοδοτήσουμε τον αγρότη προκειμένου να εγκαταστήσει από τα σύγχρονα συστήματα παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά και ταυτόχρονα να προβλέψουμε την πλεονάζουσα ενέργεια που θα παράγουν αυτά τα συστήματα και που δεν θα απαιτείται για την καλλιέργεια, να μπορεί να διατεθεί στο σύστημα, προκειμένου να αποκτήσει ένα επιπλέον εισόδημα ο αγρότης.


Νομίζω ότι αυτές είναι δύο σημαντικές παράμετροι στις οποίες θα πρέπει να εστιάσουμε,& στη χρηματοδότηση λοιπόν των αγροτών για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων, προκειμένου να έχουν αυτοπαραγωγή ενέργειας για τις αγροτικές τους καλλιέργειες και η πλεονάζουσα ενέργεια από τις καλλιέργειες να διατίθεται στο σύστημα, προκειμένου να αποτελέσει ένα επιπλέον εισόδημα για τους αγρότες.

Ευχαριστώ πολύ.


ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εμείς ευχαριστούμε τον κ. Κωτσό.

Τον λόγο τώρα έχει ο Υπουργός για τη δευτερολογία του.


ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Συνεχίζω, αγαπητέ συνάδελφε, και συμφωνώντας στις παρατηρήσεις και τις προσθήκες με την δευτερολογία σας, με ποιες είναι οι παρεμβάσεις ακριβώς στην κατεύθυνση που περιγράψατε:


Ενεργειακά αποδοτικός εξοπλισμός θα προωθηθεί για τα βασικότερα συστήματα που χρησιμοποιούνται, όπως είναι ενδεικτικά οι αντλίες, τα συγκροτήματα τεχνητής βροχής, οι αυτοκινούμενοι μεγάλοι εκτοξευτήρες, τα συγκροτήματα άρδευσης με σταγόνες και τα αυτοπροωθούμενα συγκροτήματα τεχνικής βροχής.

Ειδικότερα για την παραγωγή θερμικής και ψυκτικής ενέργειας, ο συγκεκριμένος στόχος θα επιτευχθεί τόσο από μεμονωμένα όσο και από κεντρικά συστήματα ενίσχυσης. Στην κατεύθυνση αυτή θα διερευνηθεί η εγκατάσταση συστημάτων τηλεθέρμανσης και συστημάτων μικροσυμπαραγωγής.


Μάλιστα στις αρχές του 2022 προβλέπεται ήδη η προκήρυξη νέας δράσης στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης, στην οποία μεταξύ άλλων επιλέξιμων επενδύσεων θα είναι επιλέξιμη η παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές για τις ανάγκες της ενεργειακής εκμετάλλευσης, ώστε να συμβάλλουν στην αειφορία του περιβάλλοντος και στην ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων, λαμβάνοντας υπόψη τις εκτιμήσεις για την κλιματική κρίση-αλλαγή, καθώς και τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδοτήσεων της εκμετάλλευσης.

Σημείωση ως προς την αναφορά των καταστροφών του «Ιανού» που αναφέρει η επίκαιρη ερώτησή σας:

Επειδή αναφερθήκατε στις καταστροφές που προκλήθηκαν σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις περιοχών της χώρας από τον μεσογειακό κυκλώνα «Ιανό» τον Σεπτέμβριο του 2020, όσον αφορά στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και συγκεκριμένα για τις ζημιές στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, αξίζει να σημειωθεί ότι ο ΕΛΓΑ, υλοποιώντας την οδηγία της πολιτείας, η οποία εκφράστηκε με τις νομοθετικές ρυθμίσεις του ν.4737/2020, που για πρώτη φορά εδίδοντο αποζημιώσεις στο 100% της ασφαλιζόμενης αξίας και μάλιστα εντός τεσσάρων μηνών από την εμφάνιση του προαναφερόμενου αιτίου, κατέβαλε συνολικά στην ανωτέρω περιφερειακή ενότητα -τα γνωρίζετε βέβαια, αλλά τα επισημαίνω με αφορμή την ερώτησή σας- αποζημιώσεις ύψους 24.269.000 ευρώ στους ασφαλιστικά ενήμερους παραγωγούς.

Το θεσμικό πλαίσιο τώρα για την ενίσχυση και τα επενδυτικά κίνητρα των αγροτών ως προς τις ΑΠΕ και τον ενεργειακό συμψηφισμό θα έρθει ως επιστέγασμα σε όσα ήδη έχει πράξει η Κυβέρνησή μας και ειδικότερα, ο Πρωθυπουργός μας Κυριάκος Μητσοτάκης στην κατεύθυνση αυτή.

(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Υπουργού)

Λίγο ακόμη χρόνο, κύριε Πρόεδρε.

Με την πρόσφατη υπουργική απόφασή μου, θυμίζω, του Αυγούστου του 2021, αυξάνεται το όριο ισχύος για την εγκατάσταση σταθμών -αναφερθήκατε κι εσείς- ΑΠΕ για εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού ή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού στο διασυνδεδεμένο δίκτυο και στην Κρήτη από 1 σε 3 μεγαβάτ.

Έτσι δίνεται η δυνατότητα στη βιομηχανία και σε άλλες ενεργοβόρες δραστηριότητες να καλύψουν τις ανάγκες τους με πράσινη ενέργεια, περιορίζοντας το κόστος και μειώνοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Επίσης, αυξάνεται στο ηλεκτρονικό σύστημα της Ρόδου τα όρια ισχύος από 500 κιλοβάτ σε 1 μεγαβάτ για σταθμούς που εγκαθίστανται από ενεργειακές κοινότητες. Αυξάνονται τα όρια ισχύος από 300 κιλοβάτ στα 500 κιλοβάτ σε σταθμούς που εγκαθίστανται από νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλους σκοπούς δημοσίου συμφέροντος.

Για σταθμούς ισχύος έως 10,8 κιλοβάτ για τριφασικές παροχές και μέχρι 5 κιλοβάτ για μονοφασικές παροχές, προβλέπεται η δυνατότητα σύνδεσης με ενέργειες του ενδιαφερομένου και απλή ενημέρωση του ΔΕΔΔΗΕ. Με τη διάταξη αυτή επιταχύνεται η εγκατάσταση μικρών φωτοβολταϊκών σταθμών, όπως εκείνων που τοποθετούνται στις στέγες σπιτιών και επαγγελματικών κτηρίων.

Συνεπώς, ο στόχος είναι να αξιοποιήσουμε κάθε δυνατότητα και με αφορμή –αιτία είναι- αυτά που εξελίσσονται τελευταία και νομίζω σε όλη την έκτασή τους, είναι να μπορέσουμε να αναστρέψουμε τις αιτίες που μας οδηγούν στην κλιματική κρίση.

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στο κομμάτι που αναφερθήκατε στον πρωτογενή τομέα, αλλά και γενικότερα στις ενεργειακές ανάγκες της χώρας, είναι στόχος της Κυβέρνησης και οτιδήποτε χρειαστεί, χρήματα εδώ διαθέτουμε και είναι προτεραιότητα να μεταβούμε από μια παλιά παραγωγή ως ενεργειακό μοντέλο σε ένα καινούργιο.

Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

ΣΗΦΑΚΗΣ ΟΠΤΙΚΑ ΚΑΔΙΑΝΑΚΗΣ 40 ΧΡΟΝΙΑ

Περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Γιατί χρησιμοποιούμε cookies

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε, να σας προσφέρουμε μία μοναδική εμπειρία πλοήγησης.Με την πρόσβαση σας σε αυτόν, συναινείτε στη χρήση cookies. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης, και στην Πολιτική Cookies του AntilalosPress.gr.