Μοίρες https://www.booked.net
+17°C

Ενισχύσεις για ανάπτυξη ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:
Ενισχύσεις για ανάπτυξη ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών

Από την Κοινωνία της Πληροφορίας έχει ανακοινωθεί παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών». Οπως έχουμε αναφέρει σε προηγούμενο άρθρο, το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός», που χρηματοδοτεί το Ταμείο Ανάκαμψης, με φορέα υλοποίησης την Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ), και έχει συνολικό προϋπολογισμό 100 εκατ. ευρώ. Σήμερα, επ’ ευκαιρία της παράτασης και λόγω του ενδιαφέροντος που παρουσιάζει το πρόγραμμα, θα υπενθυμίσουμε τα βασικά χαρακτηριστικά του.

Οπως αναφέρεται στη δημοσιευμένη πρόσκληση, το πρόγραμμα ενισχύει επενδυτικά σχέδια για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών που εμπίπτουν στον κλάδο πληροφορικής και επικοινωνιών, αποσκοπώντας:

– Στην ενίσχυση της υγιούς επιχειρηματικότητας με την κατάλληλη αξιοποίηση των ΤΠΕ.

– Στην ενδυνάμωση του κλάδου πληροφορικής (σε όρους ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας).

– Στη δημιουργία νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας με ισχυρή εμπορική προοπτική και βιωσιμότητα.

Η δράση θα παρέχει ενισχύσεις, υπό τη μορφή επιχορηγήσεων, για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων που καλύπτουν όλο τον κύκλο ανάπτυξης ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών (new product development) και εμπεριέχουν:

– Προπαρασκευαστικές δραστηριότητες (ενδεικτικά: έρευνα αγοράς, μελέτη σκοπιμότητας, ενέργειες απόκτησης νέων γνώσεων και δεξιοτήτων για την ανάπτυξη των νέων προϊόντων).

– Δραστηριότητες ανάπτυξης των νέων ψηφιακών προϊόντων/υπηρεσιών.

– Συμπληρωματικές δραστηριότητες εμπορικής αξιοποίησης των νέων προϊόντων και υπηρεσιών.

Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στη σύσταση της επιτροπής 2003/361/ΕΚ, που ασκούν οικονομική δραστηριότητα, και για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά και μεταξύ άλλων οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Εχουν την έδρα τους ή υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ.

2. Είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης από το πρόγραμμα.

3. Εχουν ιδρυθεί/συσταθεί πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα.

4. Συνιστούν νομική οντότητα (ανώνυμη εταιρεία, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, ομόρρυθμη εταιρεία ή ετερόρρυθμη εταιρεία, ΙΚΕ, ατομική επιχείρηση, κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση, συνεταιρισμός) ή ατομική επιχείρηση και τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.

Τα έργα που θα προταθούν προς ενίσχυση στο πλαίσιο του προγράμματος μπορούν να έχουν προϋπολογισμό από 200.000 έως 2.000.000 ευρώ και μέγιστη διάρκεια υλοποίησης έως 24 μήνες.

Η ενίσχυση που χορηγείται στο πλαίσιο του προγράμματος έχει τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης, η οποία καλύπτει μέρος των επιλέξιμων προς ενίσχυση δαπανών. Το ύψος της ενίσχυσης διαμορφώνεται με βάση:

– Το μέγεθος της επιχείρησης.

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων μέχρι 31 Δεκεμβρίου για το πρόγραμμα με συνολικό προϋπολογισμό 100 εκατ. ευρώ.

– Το είδος των δραστηριοτήτων και των επιλέξιμων δαπανών.

– Τα όρια ενίσχυσης του ΓΑΚ.

Αναλυτικά οι επιλέξιμες δαπάνες:

– Πειραματικής ανάπτυξης, ενισχύονται σε ποσοστό 45% για τις μικρές επιχειρήσεις και σε ποσοστό 35% για τις μεσαίες επιχειρήσεις.

– Εκπόνησης της μελέτης σκοπιμότητας, ενισχύονται σε ποσοστό 70% για τις μικρές επιχειρήσεις και σε ποσοστό 60% για τις μεσαίες επιχειρήσεις.

– Προστασίας της παραχθείσας γνώσης, ενισχύονται σε ποσοστό 50% τόσο για τις μικρές επιχειρήσεις όσο και για τις μεσαίες επιχειρήσεις.

– Συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις, ενισχύονται σε ποσοστό 50% τόσο για τις μικρές επιχειρήσεις όσο και για τις μεσαίες επιχειρήσεις.

– Διαδικαστικής και οργανωτικής καινοτομίας, ενισχύονται σε ποσοστό 50% τόσο για τις μικρές επιχειρήσεις όσο και για τις μεσαίες επιχειρήσεις.

Η ιδιωτική συμμετοχή μπορεί να καλυφθεί με ίδια κεφάλαια της επιχείρησης ή με ξένα (δανειακά κεφάλαια).

Σύμφωνα με τον οδηγό της προγράμματος, οι επιλέξιμες δαπάνες αναλύονται ως ακολούθως:

ΚΔ1 – Δαπάνες προσωπικού (≥40% π/υ). Στην κατηγορία περιλαμβάνονται αμοιβές για το προσωπικό (υφιστάμενο, νέο, ερευνητές και τεχνικοί) που απασχολείται στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου.

ΚΔ2 – Υπηρεσίες τρίτων (≤50% π/υ). Υπεργολάβοι, γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας, συμβουλευτικές υπηρεσίες, συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις κ.ά.

ΚΔ3 – Πρόσθετα έξοδα (≤50% π/υ). Δαπάνες μετακινήσεων, δημοσιότητας, αναλώσιμα, λειτουργικές δαπάνες κ.ά.

ΚΔ4 – Δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού (≤20% π/υ).

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Διαχείρισης Ενισχύσεων (ΗΠΔΕ) του προγράμματος https://beneficiary.digitalsme.gov.gr. Αναλυτικά στοιχεία της πρόσκλησης μπορούν να αναζητηθούν στον ιστότοπο της ΚτΠ https://www.ktpae.gr/, στην ιστοσελίδα του προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» https://digitalsme.gov.gr/ καθώς και του Ταμείου Ανάκαμψης

Νέα καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων: Σάββατο 31 Δεκεμβρίου 2022.


Πηγή: kathimerini.gr

Ακολουθήστε το AntilalosPress στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

λαμπρακη οε πομποδακησ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΑΡΜΟΥΤΑΚΗ ΚΕΔΙ ΜΟΙΡΩΝ ΣΗΦΑΚΗΣ ΟΠΤΙΚΑ ΒΙΔΑΚΗΣ

Περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Γιατί χρησιμοποιούμε cookies

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε, να σας προσφέρουμε μία μοναδική εμπειρία πλοήγησης.Με την πρόσβαση σας σε αυτόν, συναινείτε στη χρήση cookies. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης, και στην Πολιτική Cookies του AntilalosPress.gr.