Μοίρες https://www.booked.net
+17°C

ΔΥΠΑ: Τι αλλάζει για τους άνεργους

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:
ΔΥΠΑ: Τι αλλάζει για τους άνεργους
Δύο μήνες από την πρόσκληση της ΔΥΠΑ έχουν οι άνεργοι για να συντάξουν το Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης.

Το πρώτο βήμα για τις αλλαγές που έρχονται για χιλιάδες ανέργους της ΔΥΠΑ γίνεται με το Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης που πήρε ΦΕΚ. Ειδικότερα το Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης (εφεξής Ψηφιακό ΑΣΔ) είναι το ψηφιακό αρχείο/βασικό εργαλείο που υλοποιείται κατά τη διάρκεια της εξατομικευμένης προσέγγισης, όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 63 του ν. 4837/2021 (Α’ 178), καταρτίζεται από τον εργασιακό σύμβουλο της Δ.ΥΠ.Α. σε συνεργασία με τον αναζητούντα εργασία που είναι εγγεγραμμένος στο Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. και συναποφασίζεται από αυτούς.

Μέσω αυτού εξειδικεύεται, κατά τρόπο δεσμευτικό, η συνεργασία μεταξύ του αναζητούντος εργασία και της Δ.ΥΠ.Α., καθώς περιλαμβάνει διερεύνηση και καταγραφή των προσωπικών χαρακτηριστικών, του επαγγελματικού προφίλ και των επαγγελματικών στόχων, αλλά και των επιμέρους ενεργειών και δράσεων στις οποίες πρέπει να προβαίνει ή να συμμετέχει ο αναζητών εργασία, έτσι ώστε να διευκολύνεται η ένταξη ή επανένταξή του στην αγορά εργασίας και να τελεσφορεί η άμεση σύζευξη προσφοράς και ζήτησης σε αυτήν και κατ’ επέκταση η αποτελεσματικότερη προώθηση της απασχόλησης και η ανάσχεση της ανεργίας.

Ο αναζητών εργασία που είναι εγγεγραμμένος στο Ψηφιακό Μητρώο της Δ.ΥΠ.Α. οφείλει να μην παραλείπει την κατάρτιση του Ψηφιακού ΑΣΔ σε συνεργασία με τον εργασιακό σύμβουλο. Για τη διερεύνηση και την καταγραφή των βιογραφικών στοιχείων και του εκπαιδευτικού και επαγγελματικού προφίλ του αναζητούντος εργασία, καθώς και για την εξειδικευμένη διάγνωση των αναγκών, είναι δυνατόν να χρησιμοποιείται από τη Δ.ΥΠ.Α. και τους εργασιακούς της συμβούλους κάθε διαθέσιμο εργαλείο και μέσο.

Ιδιαίτερα χρήσιμα είναι τα εργαλεία αξιολόγησης του αναζητούντα εργασία, τα οποία στοχεύουν στο να συγκεντρωθούν τα περιγραφόμενα στο άρθρο 1 της παρούσας στοιχεία και να επιτευχθεί η ανάλυση του προφίλ του αναζητούντα εργασία, η οποία αποτελεί μία βασική μέθοδο για την αξιοποίηση των διαθέσιμων πληροφοριών για τον ενδιαφερόμενο, όπως η προϋπηρεσία, η εκπαίδευση ή οι δεξιότητες, ώστε να αξιολογηθεί η ετοιμότητά του για την πρόσβασή του στην αγορά εργασίας και να καταταχθεί στο αντίστοιχο εξατομικευμένο πρόγραμμα το οποίο θα του παράσχει την απαραίτητη υποστήριξη. Αντίστοιχα, ουσιώδη αντίκτυπο έχει η διασύνδεση με τον Ατομικό Λογαριασμό Δεξιοτήτων του άρθρου 35 του ν. 4921/2022, μέσω του οποίου οι εργασιακοί σύμβουλοι δύνανται να αντλούν πληροφορίες για την εκπαίδευση και κατάρτιση που έχει λάβει ο κάτοχος του λογαριασμού, έτσι ώστε οι προτάσεις στις οποίες θα προβούν να είναι όσο το δυνατόν πιο στοχευμένες και προσανατολισμένες στις ανάγκες του.

Για την εκκίνηση της διαδικασίας κατάρτισης του Ψηφιακού ΑΣΔ, η Δ.ΥΠ.Α. λαμβάνει υπόψιν της τα χαρακτηριστικά του αναζητούντος εργασία σχετικά με το επίπεδο των γνώσεων και των δεξιοτήτων του, καθώς και με το επάγγελμα ή τα επαγγέλματα που αναζητά, όπως αυτά έχουν αποτυπωθεί κατά τη χρήση των παρεχόμενων από τη Δ.ΥΠ.Α. εργαλείων και μεθοδολογιών. Κατόπιν της οριστικοποίησης της εγγραφής του αναζητούντα εργασία στο Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. και ανάλογα με τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την αξιοποίηση των ως άνω εργαλείων σχετικά με την ετοιμότητα ένταξής του στην αγορά εργασίας, η Δ.ΥΠ.Α. αποστέλλει πρόσκληση προς τον αναζητούντα εργασία με ηλεκτρονικό τρόπο, αλλά και με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο, για την κατάρτιση του Ψηφιακού ΑΣΔ, καθώς και για τον καθορισμό ραντεβού με τον εργασιακό σύμβουλο, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Πότε μπορεί να δοθεί παράταση

Ο αναζητών εργασία οφείλει να πραγματοποιήσει την κατάρτιση του Ψηφιακού ΑΣΔ εντός δύο (2) μηνών από την αποστολή της πρόσκλησης, αφού εισέλθει κατόπιν αυθεντικοποίησης στο προσωποποιημένο προφίλ του που τηρείται ηλεκτρονικά από τη Δ.ΥΠ.Α. Ο εργασιακός σύμβουλος της Δ.ΥΠ.Α. δύναται να παρατείνει το ως άνω οριζόμενο χρονικό διάστημα, ήτοι την προθεσμία των δύο (2) μηνών, κατά έναν (1) επιπλέον μήνα, εφόσον προκύπτει ανάγκη προς τούτο, η οποία στηρίζεται σε αντικειμενικούς λόγους.

Στις περιπτώσεις που πραγματοποιείται ραντεβού, ο αναζητών εργασία έχει τη δυνατότητα τροποποίησης της ημερομηνίας του ραντεβού μέχρι δύο (2) φορές εντός του ως άνω χρονικού διαστήματος. Το ως άνω ραντεβού δύναται να πραγματοποιηθεί είτε με φυσική παρουσία, είτε μέσω της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης «myDYPAlive» που είναι προσβάσιμη από την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη Δημόσιας Διοίκησης (ΕΨΠ- gov.gr), είτε εν γένει με κάθε διαθέσιμο μέσο ή τρόπο, που καθορίζεται από τον εργασιακό σύμβουλο σε συνεργασία με τον αναζητούντα εργασία. Σε κάθε περίπτωση, η Δ.ΥΠ.Α. δύναται να αναβαθμίζει τα ψηφιακά της εργαλεία ώστε να εξασφαλίζει την έγκαιρη και άμεση επικοινωνία της με τους αναζητούντες εργασία.

Στο πλαίσιο της κατάρτισης του Ψηφιακού ΑΣΔ, ο εργασιακός σύμβουλος επιβεβαιώνει, σε συνεργασία με τον αναζητούντα εργασία, τα στοιχεία του εκπαιδευτικού και επαγγελματικού του προφίλ, διερευνά τις κεκτημένες γνώσεις και δεξιότητές του, ανιχνεύει τις ανάγκες και τα πιθανά εμπόδια ένταξής του στην αγορά εργασίας και του παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής, καθώς και κατάλληλη πληροφόρηση σχετικά με τις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας, με στόχο την ενδυνάμωση και την αποτελεσματική υποστήριξή του στις προσπάθειες ένταξης ή επανένταξής του στην αγορά εργασίας.

Μέσω αυτής της αμοιβαίας διαδραστικής διαδικασίας, εδραιώνεται μια σταθερή σχέση συνεργασίας μεταξύ των μερών, ενώ, παράλληλα, καθίσταται εφικτή από τον εργασιακό σύμβουλο η διάγνωση του επιπέδου ετοιμότητας του αναζητούντα εργασία για ένταξη στην αγορά εργασίας, ιεραρχούνται οι ανάγκες του και ως εκ τούτου είναι δυνατόν να αποσαφηνίζονται και να επιβεβαιώνονται τόσο οι επαγγελματικοί του στόχοι, όσο και τα στάδια επίτευξής τους.


Πηγή: dikaiologitika.gr

Ακολουθήστε το AntilalosPress στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

ΒΙΔΑΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΗΦΑΚΗΣ ΟΠΤΙΚΑ λαμπρακη οε πομποδακησ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΑΡΜΟΥΤΑΚΗ ΚΕΔΙ ΜΟΙΡΩΝ

Περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Γιατί χρησιμοποιούμε cookies

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε, να σας προσφέρουμε μία μοναδική εμπειρία πλοήγησης.Με την πρόσβαση σας σε αυτόν, συναινείτε στη χρήση cookies. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης, και στην Πολιτική Cookies του AntilalosPress.gr.