Μοίρες https://www.booked.net
+17°C

1,1 εκατ. ευρώ διεκδικεί ο Δήμος Γόρτυνας για το οδικό δίκτυο στον Λέντα

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:
1,1 εκατ. ευρώ διεκδικεί ο Δήμος Γόρτυνας για το οδικό δίκτυο στον Λέντα


Του Χάρη Λεοντάκη

 

Το χαμένο έδαφος στην αξιοποίηση κονδυλίων από Ευρωπαϊκά Προγράμματα θέλει να καλύψει ο Δήμος Γόρτυνας, μιας και τα προηγούμενα χρόνια ήταν ουραγός στην απορρόφηση κονδυλίων όχι μόνο από το ΕΣΠΑ αλλά και από άλλα Ευρωπαϊκά Προγράμματα.


Στόχος της δημοτικής αρχής είναι αφενός να καταφέρει να αξιοποιήσει κάθε ευκαιρία που υπάρχει μέσα στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο, αφετέρου να προετοιμαστεί κατάλληλα ώστε η επόμενη προγραμματική περίοδος να βρει το δήμο προετοιμασμένο και έτοιμο για να διεκδικήσει και να απορροφήσει κονδύλια από το νέο ΕΣΠΑ.


Προς αυτή την κατεύθυνση ο Δήμος έχει κάνει έναν στρατηγικό σχεδιασμό ώστε να εκπονήσει μία σειρά μελέτες για την διεκδίκηση κονδυλίων. Παράλληλα όμως προσπαθεί να εκμεταλλευτεί ευκαιρίες που υπάρχουν και να αξιοποιήσει κάθε διαθέσιμο πόρο για την υλοποίηση έργων εντός των γεωγραφικών του ορίων, έργα που ειδικά αυτή την χρονική στιγμή είναι κάτι παραπάνω από απαραίτητα καθώς θα βοηθήσουν σημαντικά τόσο στην αναθέρμανση της τοπικής οικονομίας όσο βέβαια και στη δημιουργία θέσεων εργασίας στην περιοχή.


Ένα από τα προγράμματα που θέλει να αξιοποιήσει ο Δήμος Γόρτυνας είναι το Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER Αλιείας Ν. Ηρακλείου. Με την υποβολή δύο προτάσεων η δημοτική αρχή θέλει να εξασφαλίσει πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ για δύο έργα που έχουν επίκεντρο μία περιοχή που συνεχώς αναπτύσσεται, το Λέντα και τη Λούτρα.

Πρόκειται για μία περιοχή που κάθε καλοκαίρι φιλοξενεί χιλιάδες τουρίστες, Έλληνες και ξένους, ενώ παράλληλα αποτελεί και σημείο αναφοράς για τους αλιείς του Δήμου. Οι δύο προτάσεις που κατέθεσε ο Δήμος στην Αναπτυξιακή Ηρακλείου έχουν στόχο τη βελτίωση της βατότητας στην περιοχή που θα εξυπηρετήσει όχι μόνο τους ντόπιους και ειδικότερα τους αλιείς αλλά και τους επισκέπτες.


Ο Δήμος Γόρτυνας υποβάλλει δύο προτάσεις στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER Αλιείας Ν. Ηρακλείου (ΜΕΣΑΡΑ), στο πλαίσιο της Προτεραιότητας «Αύξηση της Απασχόλησης και της Εδαφικής Συνοχής» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2010 (συγχρηματοδότηση ΕΤΘΑ). Η σχετική πρόσκληση έγινε από την Αναπτυξιακή Ηρακλείου Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α., για την υποβολή προτάσεων με αντικείμενο «Δημόσιες Επενδύσεις για την Αειφόρο Ανάπτυξη των Αλιευτικών Περιοχών».


Στο πλαίσιο της πρόσκλησης, με συνολικό ενδεικτικό προϋπολογισμό 1.113.000 ευρώ, οι ενδιαφερόμενοι φορείς κλήθηκαν να υποβάλουν προτάσεις που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, συμπεριλαμβανομένης της αξιοποίησης των περιβαλλοντικών πλεονεκτημάτων κάθε περιοχής και της προώθησης της πολιτιστικής κληρονομιάς. 

 

Οι προτάσεις του Δήμου Γόρτυνας

1η πρόταση: «Βελτίωση υφιστάμενης οδού Λέντας - Λούτρα, Δήμου Γόρτυνας» 

Προϋπολογισμός πρότασης: 589.409,00 ευρώ (482.587,90 + 115.821,10 ΦΠΑ), 100% επιλέξιμη δημόσια δαπάνη.


Η προτεινόμενη πράξη, με τίτλο «Βελτίωση υφιστάμενης οδού Λέντας - Λούτρα, Δήμου Γόρτυνας», αφορά στην βελτίωση του υφιστάμενου άξονα μεταξύ του Λέντα και του αλιευτικού καταφυγίου Λούτρας, 3,6 xλμ ανατολικά του Λέντα.


Ο συγκεκριμένος δρόμος συνδέει τον οικισμό και την πολυσύχναστη παραλία του Λέντα με το αλιευτικό καταφύγιο Λούτρας, αλλά και με τις γύρω παραλίες (Τράφουλα, Τρυπητής κλπ.) και εξυπηρετεί την μετακίνηση των αλιέων από και προς το αλιευτικό καταφύγιο, των κατοίκων και των τουριστών που επισκέπτονται την περιοχή. 


Η βελτίωση του οδικού δικτύου θα προσφέρει: ευκολότερη και ασφαλέστερη πρόσβαση των αλιέων στο αλιευτικό καταφύγιο, ευκολότερη και ασφαλέστερη διακίνηση και προώθηση των αλιευτικών προϊόντων, στήριξη της παράκτιας αλιείας, μείωση της απομόνωσης της περιοχής όπου βρίσκονται παραλίες με ιδιαίτερο φυσικό κάλλος, αύξηση της επισκεψιμότητας, ενίσχυση του τουρισμού (εναλλακτικές μορφές τουρισμού, αλιευτικός τουρισμός κλπ.), ενίσχυση της τοπικής οικονομίας. 


Αναλυτικά, η πρόταση αφορά στην βελτίωση της επιφάνειας κυκλοφορίας της υφιστάμενης οδού στα σημερινά όρια κατάληψης (πλ. 6.5μ.) με χτενιστό σκυρόδεμα, καθώς και στην κατασκευή τεχνικών έργων. Ο άξονας είναι σήμερα ασφαλτοστρωμένος, υπάρχουν όμως δύο χωμάτινα τμήματα (συνολικής έκτασης 2.081,18 μέτρα), που δυσκολεύουν και καθιστούν επικίνδυνη την πρόσβαση στο αλιευτικό καταφύγιο, αλλά και στις παραλίες της περιοχής. Σημειώνεται ότι, ειδικά σε περίπτωση βροχής, οι αλιείες δεν μπορούν να προσεγγίσουν ή κινδυνεύουν να αποκλειστούν στο αλιευτικό καταφύγιο, αφού ο μοναδικός δρόμος που οδηγεί εκεί δεν είναι προσπελάσιμος.


Οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι:

1. Χωματουργικές εργασίες,

2. Εργασίες Οδοστρωσίας,

3. Εργασίες Σήμανσης - Ασφάλισης (Τοποθέτηση πληροφοριακών και ρυθμιστικών πινακίδων, στύλων πινακίδων κλπ.).,

4. Κατασκευή Τεχνικών Έργων (φρεάτια, αγωγοί αποχέτευσης, σχάρες κλπ.). 

Η βελτίωση του οδοστρώματος θα γίνει με τσιμεντόστρωση, σε αρμονία με το φυσικό περιβάλλον της περιοχής. Οι εργασίες θα περιοριστούν στις απολύτως απαραίτητες και θα γίνουν σε σύντομο χρονικό διάστημα, ώστε να μην προκληθεί ενόχληση στα προστατευόμενα είδη της περιοχής. Τέλος, κατά την φάση κατασκευής του έργου, ο Δήμος Γόρτυνας δεσμεύεται ότι δεν θα προκληθεί καταστροφή ή υποβάθμιση της δενδρώδους ή θαμνώδους βλάστησης και ότι θα αποφευχθούν τραυματισμοί δέντρων.

 

2η πρόταση: Βελτίωση υφιστάμενης οδού Κρότος - Λούτρα από διασταύρωση Τρυπητής έως Λούτρα

Προϋπολογισμός: 596.606,56 ευρώ (481.134,32 + 115.472,24 ΦΠΑ), 100% επιλέξιμη δημόσια δαπάνη.

Η προτεινόμενη Πράξη με τίτλο «Βελτίωση υφιστάμενης οδού Κρότος - Λούτρα από διασταύρωσης Τρυπητής έως Λούτρα, Δήμου Γόρτυνας» αφορά στην βελτίωση τμήματος του υφιστάμενου άξονα μεταξύ του οικισμού Κρότος και του αλιευτικού καταφυγίου Λούτρας, 4 χλμ. νότια του οικισμού Κρότος (με αφετηρία την διασταύρωση και την χωμάτινη οδό και κατάληξη την συμβολή με τον άξονα Λούτρα).

Συγκεκριμένα, αφορά στην βελτίωση της επιφάνειας κυκλοφορίας (τσιμεντόστρωση) σε μήκος 1,990 Km της υφιστάμενης οδού (χωματόδρομος) στα σημερινά όρια κατάληψης (πλ. 6,5 μ). Ο άξονας είναι σήμερα χωματόδρομος σε όλο το μήκος του, έως την συμβολή με την ασφαλτοστρωμένη οδό του αλιευτικού καταφυγίου Λούτρας.

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι:

1. Χωματουργικές εργασίες,

2. Εργασίες Οδοστρωσίας,

3. Εργασίες Σήμανσης - Ασφάλισης (Τοποθέτηση πληροφοριακών και ρυθμιστικών πινακίδων, στύλων πινακίδων κλπ.),

4. Κατασκευή Τεχνικών Έργων (φρεάτια, σχάρες κλπ.)


Η υφιστάμενη οδός συνδέει την διασταύρωση του δρόμου του οικισμού του Κρότου με την Τρυπητή, με το αλιευτικό καταφύγιο Λούτρας 3,6 χλμ. ανατολικά του Λέντα, αλλά και με τις γύρω παραλίες (Τράφουλα, Τρυπητής, κ.α.) και εξυπηρετεί την μετακίνηση των αλιέων από και προς το αλιευτικό καταφύγιο, των κατοίκων και των τουριστών που επισκέπτονται την περιοχή. Ο δρόμος είναι σήμερα χωμάτινος, με συνέπεια η πρόσβαση στο αλιευτικό καταφύγιο, αλλά και τις παραλίες της περιοχής της Τρυπητής να είναι δύσκολη και επικίνδυνη για τους οδηγούς. 

Η παρέμβαση κρίνεται αναγκαία και επείγουσα, λόγω της μεγάλης επισκεψιμότητας της παραλίας της Τρυπητής, αλλά και για την εξυπηρέτηση των αλιέων και των κατοίκων του Κρότου και της ευρύτερης περιοχής. 


Με την υλοποίηση του έργου, επιτυγχάνονται: βελτίωση του οδικού δικτύου, που είναι ολισθηρός και έχει έντονες κλίσεις και επομένως είναι επικίνδυνος για τους οδηγούς, ενίσχυση της αλιευτικής παραγωγής, διευκόλυνση της διακίνησης των αλιευτικών προϊόντων, στήριξη της παράκτιας αλιείας, μείωση του χρόνου που απαιτείται για να μεταβεί κανείς από την ενδοχώρα του ορεινού όγκου των Αστερουσίων και το Ηράκλειο προς τις παραλίες της περιοχής, καλύτερες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη του τουρισμού και ενίσχυση εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Έντυπη Έκδοση 


Ακολουθήστε το AntilalosPress στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

ΚΑΔΙΑΝΑΚΗΣ 40 ΧΡΟΝΙΑ ΣΗΦΑΚΗΣ ΟΠΤΙΚΑ

Περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Γιατί χρησιμοποιούμε cookies

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε, να σας προσφέρουμε μία μοναδική εμπειρία πλοήγησης.Με την πρόσβαση σας σε αυτόν, συναινείτε στη χρήση cookies. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης, και στην Πολιτική Cookies του AntilalosPress.gr.